Selskaber: Frivillig acontoskat, ja eller nej?

Skal selskabet betale frivillig acontoskat i november?

Ligesom personer skal selskaber betale forskudsskat, det kaldes for  acontoskatteordningen. Skatten betales i marts og igen i november. Det er den ordinære acontoskat. Derudover kan man indbetale frivillig acontoskat og det er emnet her.

Marts er forlængst passeret, men for en række selskaber er det en god idé at overveje, om der skal indbetales ekstra som frivillig acontoskat i november – eller om man skal vente til 1. februar næste år (som er sidste mulighed for at indbetale).

Hvis man betaler for lidt i frivillig acontoskat sker der det, ligesom for personer, at selskabet får en restskat. SKAT beregner sig en rente for restskatten. For 2018 er det 3,1%. D.v.s. får man en restskat på kr. 100.000 så koster det altså kr. 3.100 oveni. De 3,1% kan ikke trækkes fra i skat, så skal man sammenligne med hvad renten ville være i banken, så er det omkring 4%.

Til gengæld, får man lov at “låne” pengene af SKAT helt frem til november næste år.

http://www.dreamstime.com/-image17424055

Skal vi holde på pengene, eller betale mere acontoskat nu?

Overvejelse nr. 1: Har vi betalt for lidt i skat?

Den første overvejelse man skal gøre sig er derfor: Har selskabet betalt for lidt i skat. Hvis nej, så slutter beregningen her og man behøver ikke gøre mere.

Hvis ja: Er der udsigt til at vi betaler for lidt i den ordinære a/contoskat, så er den næste overvejelse: Kan det betale sig at indbetale ekstra frivilligt. Om det kan betale sig at indbetale frivilligt, afhænger af, om man har pengene eller skal ud at låne til skatten.

Overvejelse nr. 2: Renten.

Det næste relevante spørgsmål er derfor: Vil det koste mig højere rente end ca. 4% at låne pengene til at betale acontoskat. Koster det mere end 4% bør man overveje at lade være og tage skatten som restskat i stedet for.

Hvis selskabet derimod har penge stående i banken til en lavere rente, så er der en fordel ved at indbetale nu, for så sparer man renterne af restskatten. Nogle vil så spørge: Kan vi sammenligne direkte med bankrenten? På denne tid af året vil jeg sige ja: Man kan godt tillade sig at sammenligne bankens rente med de 4% p.a., fordi der går omkring 12 måneder til selskabets årsopgørelse og dermed eventuelle restskat manifesterer sig.

Pengene til skatten skal selvfølgelig være fri likviditet og ikke penge, som man skal bruge igen om en måned eller senere, for når først der er indbetalt til SKAT, kan man ikke lige få dem retur igen.

Overvejelse nr. 3: Hvornår skal der indbetales frivillig acontoskat

Tredie trin på a/contoskatteraketten er så: Skal vi betale nu den i november, eller skal vi vente til februar næste år?

Betaler man i november. “koster det ikke noget.” Eller det regner jeg i hvert fald med. SKAT arbejder nemlig med, at man trækker en lille procentsats fra i det beløb som indbetales. Det kan således koste penge, at indbetale frivillig acontoskat. Det lyder ulogisk, men er ment som en slags straf – eller tilskyndelse – til at betale den korrekte a/contoskat ordinært. D.v.s. også noget i marts.

Sidste år var satsen dog 0%, så det er til at have med at gøre.

Hvis man derimod venter til næste februar med at betale, trækkes der en højere procentsats fra. For 2019 er tallet 0,6%. Det vil sige at indbetaler man kr. 100.000 frivilligt, så tæller de kun som kr. 99.400 når årsopgørelsen bliver lavet. SKAT tager de sidste kr. 600 for ulejligheden.

I runde tal kan man stille det således op:

Betaler man i november sparer man, hvad der svarer til 4% i bankrente.

Betaler man 1. februar næste år sparer man jo principielt stadig de 4,%, men samtidig har man betalt 0,6% for at låne pengene hos SKAT i 2½ måned. værdien af indbetalingen er 0,6% mindre.

Til gengæld har man den fordel, at så kender man måske skattebeløbet bedre efter nytår.

Overvejelse nr. 4: Hvornår slutter dit regnskabsår?

For alle de selskaber som slutter regnskabsår 30.6. til 30.9. – og hvis man er hurtig: 31.10. – er det naturligvis en stor fordel at indbetale 21.11., for de selskaber kender allerede indkomsten og skatten. Eller er i hvert fald godt på vej, fordi regnskabet er ved at være klar, og så kan man få afregnet.

For de selskaber som slutter regnskabsår den 31. december (og det er de fleste) afhænger det af, hvor godt og præcist man kan skyde på indkomsten for 2016. Kan man lave et godt kvalificeret estimat her i efteråret, så ved man mere præcist, hvad der skal indbetales i skat og kan med fordel gøre det 21. november.

Er man mere upræcis, eller man har ikke bogført á jour, så kan det måske bedre betale sig at vente og få samlet op i januar 2017, så man ikke risikerer at betale alt for meget ind.

Alt det kan der jo regnes tættere på, men konklusionen er at for de selskaber, som har penge i banken er den 21. november 2016 en god dato at indbetale ekstra i frivillig acontoskat.

 

 

2 Responses to Selskaber: Frivillig acontoskat, ja eller nej?

 1. Anette 25/10/2016 at 23:08 #

  Godt indlæg.

  Kan det betale sig at betale for meget, hvis man alligevel har overskudslikviditet og får ´0% i rente hos banken?

 2. Søren Revsbæk 26/10/2016 at 16:02 #

  Lige det er svært at sige præcist, for SKAT fortæller først den 15. december i år, hvad rentesatserne bliver for 2016.

  Men, hvis vi lader som om det var for 2015, så er svaret at det kan kun betale sig på den første rate, nemlig marts raten 2015, hvor man fik en præmie + 0,3% for at betale frivilligt.

  Overskydende skat gav et tillæg på 0,1%, så det er jo i alt 0,4%. Men, betalte man i november 2015 ville man kun få de 0,1% på den overskydende skat, og betalte man i februar 2016 (altså stadig for år 2015), koster det 0,7% i fradrag.

  Så lige nu er svaret nej. Det giver ikke værdi.

  Tænker man fremad for 2017 vil jeg heller ikke sige det er noget man skal ligge vågen af overvejelser omkring, for har man så meget fri likvidtet, vil jeg anbefale at investere dem i noget der giver mere afkast, end at låne dem til Staten.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.