Hvem ejer anpartsselskabet? Nu kommer ejerregisteret

For snart nogle år siden, vedtog Folketinget en ny selskabslov, som blandt andet indeholdt at der skulle oprettes et offentligt register over, hvem der ejer aktier og anparter. Men, som med al praktisk, så kan der gå lidt tid fra tanke til handling.

Handlingen kommer nu: Fra den 14. december 2014 skal alle selskaber registrere, hvem der ejer selskabet.  Alle selskaber har derefter 6 måneder til at registrere sig, så inden 14. juni 2015 skal alle selskaber have registreret deres ejere i registeret. For nye selskaber er der en frist på 14 dage efter stiftelsen.

Og, hvorfor så et ejerregister? Ja, baggrunden er at man ikke skal kunne “gemme sig” bag et anpartsselskab.

Nogle gange fremgår det ret nemt, hvem der ejer et anpartsselskab. Hvis et selskab hedder “Børge Jensen ApS”, og den underskrivende direktør hedder Børge Jensen, så er der jo en vis sandsynlighed for, at det er Børge Jensen som ejer selskabet (navnet tilfældigt valgt).

Nogle gange er det oplyst i regnskabet, hvem der ejer over 5% af aktierne eller anparterne. Så er man nogenlude på vej, men for de små selskaber så er oplysning frivillig, så det er ikke altid med.

Andre gange, så er man helt ude i gætværk om, hvem der ejer selskabet og der er måske en stråmand som direktør. Det kan være utrygt for investorer, leverandører, kunder m.v. Det er baggrunden for, at der skal være gennemskuelighed.

På den anden side kan man sige: Kommer det nogen ved, hvilke selskaber du har anparter i? Nej, det gør det vel ikke, men der har lovgiver skåret igennem: Vi skal have gennemskuelighed og ordningen retter sig uden tvivl primært mod anpartsselskaber og de mindre aktieselskaber.

Hvad skal man så gøre efter 14. december?

Det hedder “Ejerregister”, men det som man i virkeligheden skal se efter er: Hvor meget indflydelse har du på selskabet?

Når man ejer 5% eller mere af kapitalen i et selskabet (ApS, A/S, IVS, P/S), skal ejeren registreres i det offentlige register.

Når man ejer aktier i aktieselsskaber eller partnerselskaber som udgør mindre end 5% af kapitalen, skal ejeren registreres i den ikke-offentlige del af registeret.

Hvis man har mere end 5% af stemmerne, skal man registreres. Så, hvis man ejer f.eks. 2% af anparterne som A-anparter, men har 20% af stemmerne, skal man også registreres i det offentlige register.

Hvis man gennem aftaler har bestemmer mere end 5% i selskabet, måske uden at eje noget af selskabet, eller hvis man har pant og dermed bestemmer i selskabet, skal man også registreres. I nogle tilfælde skal man altså ned og grave i kontrakter og aftaler, for at finde ud af det.

Med andre ord: Tænk indflydelse og ikke kun anparter/aktier.

Hvilke selskaber er omfattet: Alle aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselskaber og partnerselskaber skal registreres. Personlige virksomheder skal ikke registreres (vi er jo også registreret i forvejen).

Skal vi stadig føre ejerbog: Ja, selskabet skal stadig føre deres egen ejerbog. Ejerbogen er det juridisk gyldige dokument, når man skal dokumentere, hvem der ejer anparter. Ejerregisteret er kun til at søge information.

Hvem skal stå for indberetningen: Det er selskabets opgave at indberette til ejerregisteret. Men, hvis man ejer ihændehaveraktier, altså aktier i et A/S som ikke er noteret på navn, så skal man selv holde øje med, om man ejer mere end 5% og selv indberette.

Erhvervsstyrelsen har lavet en større vejledning om ejerregister.

Alt i alt, så bliver der i løbet af det kommende halve år, mere gennemskuelighed i ejerkredsen af, ikke mindst, anpartsselskaber. Det vil nok have nysgerrighedens interesse den første tid, men derefter blive et arbejdsværktøj ligesom man i dag googler selskabet.

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.