Skat af Airbnb

Hvordan beskattes udlejning via Airbnb?

Deleøkonomi er kommer for at blive, derom næppe nogen tvivl. I grunden er det jo også rigtigt fornuftigt, at andre kan bruge ens ting, medens man ikke selv bruger dem. Den forretningsidé er jo ikke ny. Mange virksomheder sælger overskudskapacitet til deres kunder, uanset om det er udleje af biler, fabrikstid eller avistryk.

Ser man på den private deleøkonomi, er det heller ikke nyt. To husstande, som deler det samme avisabonnement, har en form for deleøkonomi og det tager skattevæsenet sig ikke af. Udfordringen opstår først, når der blandes erhverv ind i det – og der er håb om fortjeneste eller risiko for tab. Og, der skal betales skat af Airbnb overskuddet, som der jo altid skal når vi tjener penge.

Airbnb er eksploderet over de sidste par år. Nemt, praktisk, men ikke nødvendigvis helt skattefrit. Skatten opgøres efter en af to metoder: Bundfradrag eller regnskabsmæssig metode.

Bundfradrag

Efter bundfradrags-metoden betaler man skat af Airbnb, ved at beskatte alle lejeindtægterne (primært betalingen fra Airbnb) minus et fast bundfradrag. Beregningen af bundfradrag afhænger af, om man ejer sin bolig eller man bor i lejlighed/andelsbolig. Ejer man sin bolig er bundfradraget 1,33% af ejendomsværdien. Dog altid mindst kr. 24.000 årligt. Er huset kr. 2.400.000 værd, er bundfradraget altså kr. 31.920 og hvis lejeindtægten er under det beløb, så er det hele skattefrit lige ned i lommen.

Bor man i lejet lejlighed/andel, så er bundfradraget 2/3 af den samlede årlige husleje (incl. den varmeudgift som betales a/conto). Hvis den årlige husleje er kr. 90.000 er bundfradraget altså: Kr. 90.000 x 2/3 = kr. 60.000.

Hvis den gennemsnitlige lejeindtægt på Airbnb er f.eks. kr. 1.000 så er det jo ret mange dage, man kan udleje, før der skal betales skat.

Hvis der er overskud (Lejeindtægt minus bundfradrag) skal der betales almindelig indkomstskat.   Er der “underskud” d.v.s. bundfradraget er højere end lejeindtægten kan man ikke trække “underskuddet” fra.

Bruger man bundfradragsmetoden, skal man være obs på, at der ikke kan trækkes nogen form for udgifter fra i lejeindtægten. Omvendt skal al provision fra Airbnb + det man selv evt. lægger oveni tælle med i indtægterne. Hvis man f.eks. lejer sengetøj ud særskilt, skal det altså med i indtægterne.

Bundfradragsmetoden er det samme som også kaldes værelsesudlejning.

Regnskabsmæssig metode

Den anden måde at opgøre overskud på, er at lave et godt gammeldags regnskab.

Du får ikke noget bundfradrag, men til gengæld kan du trække faktiske udgifter fra. De faktiske udgifter er f.eks.: Ejendomsskat, vedligeholdelse, renovation, forsikringer etc.  Det kræver dog, at man udlejer mindst 10% af boligens areal, hvilket næppe er et problem i praksis.

Fradraget er forholdsmæssigt. Har du f.eks. udlejet hele din bolig i 6 måneder, så kan 50% af årets udgifter trækkes fra.

Overskuddet er  så: Lejeindtægt minus andelen af de faktiske udgifter.

Det er for så vidt ikke anderledes end almindelig udlejning af bolig, som f.eks. forældrekøb, som også er omtalt her på siderne. Om skat af Airbnb er højere eller lavere ved den den ene, eller den anden, metode må beregnes nærmere.

Overskuddet skal beskattes

Skatten er som kapitalindkomst, d.v.s. samme skattesats som f.eks. renteindtægter og sommerhusudlejening.

Du bestemmer hvilken metode du vil anvende når der skal indberettes til SKAT året efter, med selvangivelsen. Bruger man regnskabsmæssig metode, skal der naturligvis være dokumentation for udgifterne, så gem kvitteringerne.

Skat af Airbnb: Hvad kan så betale sig?

Lejer man ud i kortere tid, kan bundfradrag normalt betale sig.

Lejer man ud over længere tid, kan den regnskabsmæssige metode være interessant.

Bor man i lejet lejlighed, kan bundfradrag normalt bedst betale sig.

Lejer man hele sin bolig ud i flere år, er man ovre i almindelig udlejening som f.eks. forældrekøb og kan bruge virksomhedsordning (også omtalt her på siderne).

 

 

No comments yet.

Skriv et svar