Forretningsforbindelser og revisorkaffe

Hvor stort er skattefradraget?

Fra tid til anden løber man ind i spørgsmålet: Hvor meget kan man trække fra, når man har haft en middag eller reception i virksomheden.

Det spørgsmål må besvares med et andet spørgsmål, nemlig: Hvem deltager?

Personale

Hvis det er en intern personalemiddag/-event, så er der som udgangspunkt fuldt fradrag for udgifterne, d.v.s. 100%, fordi der er tale om personalepleje. Det gælder også selvom et mindre antal af deltagerne, under 10%, er forretningsforbindelser.

Så langt, så godt.

Forretningsforbindelser

Hvis det i stedet drejer sig om en middag/reception, hvor man inviterer virksomhedens forretningsforbindelser, så er det hvad man kalder “kommerciel gæstfrihed” og dermed repræsentation. Så er der kun fradrag for 25% af udgifterne.

Hvem er så forretningsforbindelser?

Det kan være alle som handler med virksomheden: Kunder, leverandører, forhandlere, konsignanter, agenter m.v. – og rådgivere.

Af rådgivere, som også kun giver 25% fradrag i middagen, er f.eks.: Advokater, revisorer, konsulenter, rådgivende ingeniører m.v. som ikke er ansat i virksomheden. F.eks. giver det kun 25% fradrag, hvis man gennemgår regnskaberne med virksomhedens revisor over en frokost. Revisors regning kan naturligvis trækkes 100% fra, men frokosten kun 25% fra. Måske er det derfor, revisor som oftest kun får tilbudt en kop kaffe….

Undtagelsen

Hovedreglen er altså, at rådgivere, der ikke er ansat i virksomheden, kun giver 25% fradrag. Men, der er undtagelser. Hvis forhandlere, agenter m.v. skal sidestilles med medarbejdere. Det gælder f.eks. hvis en producent af et bestemt produkt, betaler for kursusudgifter til forhandlerne af produktet. Så kan man også samtidig få 100% fradrag for bespisningen.

Det gælder naturligvis, at det ikke må have karakter af selskabelighed og at kursus – og dermed bespisningen – er nødvendigt for, at forhandlerne kan forhandle producentens produkt. Det gælder f.eks. når bilimportører inviterer forhandlerne til demonstration af nye bilmodeller. Skattemæssigt behandler man udgifterne, som om forhandleren var ansat direkte af virksomheden.

Blandede sammenkomster

“For den rene, er alting rent” siger man. Men, i praksis er det jo ofte en sammenblanding af kunder, rådgivere og personale i een pærevælling – ja måske er der også lidt familie med også. Hvad angår familie: Intet fradrag for den del af udgiften.

Der må man sondre mellem tre kategorier:

1 Bespisning ved kundebesøg. Hvis formålet er kundebesøg eller sammenkomster for forretningsforbindelser, så er alle udgifter repræsentationsudgifter. Altså 25% fradrag på det hele også selvom der er medarbejdere med.

2 Bespisning af rådgivere. Hvis formålet er bespisning af rådgivere, f.eks. frokosten ved regnskabsmødet, så er der kun 25% fradrag for det hele.

3 Bespisning af medarbejdere: Hvis formålet med sammenkomsten er medarbejderne – altså en intern sammenkomst – så er der fuldt fradrag for det hele. Som tidligere nævnt også selvom op til 10% af deltageren er forretningsforbindelser eller rådgivere. Så, inviterer man revisor med til personalemødet, så er der fradrag.

 

No comments yet.

Skriv et svar