Skattefri penge til frivillige

Skattefri penge til frivillige

Reglerne lever måske et lidt upåagtet liv, men hvis man er ulønnet bestyrelsesmedlem – og det er der jo mange som er i foreningsDanmark – så kan man få visse skattefri godtgørelser.

Hvem kan få skattefri penge

Skattefri penge til frivillige gælder f.eks. bestyrelsesmedlemmer, som udfører et ulønnet frivilligt arbejde, men ikke kun dem. Det gælder også andre frivillige hjælpere. Man behøver således ikke være valgt til en bestemt post. Det gælder også trænere og andre hjælpere som udfører andet frivilligt arbejde for foreningen. Hvad det frivillige arbejde skal være, er ikke nærmere specificeret, så det kan både være organisatorisk, praktisk eller administrativt.

Får man løn, kan der ikke udbetales skattefri godtgørelse, og dog: Hvis der er tale om to klart adskildte arbejdsområder, kan man godt få løn fra det ene sted og skattefri godtgørelse det andet. Men, gå ikke ned af den vej, før det er undersøgt grundigt. Man risikerer at SKAT nægter skattefri godtgørelse, hvis ikke sondringen er helt klar.

Hvad kan man få

Det er i to former for tilskud: Dels fritagelse for kontingent, altså at man slipper for at betale; dels at man får penge udbetalt af foreningen.

Når det gælder fritagelse for at betale kontingent, er der ikke noget øvre loft – udover, hvor meget kontingent udgør naturligvis.

Når det gælder udbetalinger, er der flere grænser man skal iagttage.

Skattefri penge til frivillige

Hvor meget kan udbetales skattefrit

Der findes 3 former for godtgørelser:

For det første kan man få et beløb på op til kr. 1.400 til dækning af udgifter til kontorartikler og møder.

For det andet kan man få op til kr. 2.350 årligt til dækning af udgifter til telefoni og internet, der har  med foreningen at gøre.

For det tredie kan man få op til kr. 1.950 årligt til dækning af udgifter ved vask og vedligehold af særlig beklædning. Her tænker man f.eks. på træningstøj og sportstøj.

I alt kan man derfor få op til kr. 5.700 årligt til hvert bestyrelsesmedlem eller frivillige hjælper.

Desuden kan man udbetale op til kr. 70 dagligt til udgifter til fortæring ved udenbys kampe mv. Tallene er 2018 satser.

Jeg skriver med vilje “op til” ud for beløbene. Det står nemlig foreningen frit for, om man vil give en del af beløbet eller hele beløbet. Det står også foreningen frit for, om alle skal have, eller kun nogle – eller nogle skal have mere end andre. Der er med andre ord stor grad af frihed til at foreningen selv kan beslutte niveauet.

Man skal dog være obs. på, at man ikke få “to gange.” Er du f.eks. medlem af bestyrelsen af en lokalafdeling i fodboldklubben og samtidig medlem af hovedafdelingens bestyrelse, kan man kun få penge een gang.

Hvem bestemmer så? Ja, det gør foreningen. Det kan enten være generalforsamlingen, eller bestyrelsen, hvis det er indenfor budgettet og almindelig ansvarlig økonomi. Men, det er jo en anden sag.

Gratis kontingent

Man kan som nævnt også få betalt sit kontingent af foreningen. Uanset om du bliver helt, eller kun delvist, fritaget for at betale kontingent, så er det skattemæssigt gratis. D.v.s. man skal ikke betale skat af værdien af kontingentet.

Man kan så sige: Jamen, er der nogen som tænker over skatten af de 200 eller 400 kroner? Nej, måske ikke, men kontingentet kan jo i nemt være langt højere. Alt efter, som man er medlem af skakklubben er golfklubben.

Normalt er fritagelse for kontingent et gode, som skal beskattes. Men, altså ikke hvis en forening/klub nedsætter kontingentet i takt med at man udfører frivilligt arbejde.

Hvilke foreninger kan udbetale skattefri penge til frivillige

Ja, i princippet kan alle foreninger udbetale skattefri penge til bestyrelsen. Man tænker umiddelbart nok mest på idrætsforeninger og klubber, men det gælder ikke kun dem. Det gælder også grundejerforeninger, ejerforeninger, andelsboligforeninger, golf-, badminton-, tennis- og alle mulige andre klubber.

Det gælder spejderforeninger, teaterforeningen, kunstforeningen og ja, sandelig også både politiske foreninger, Lions Club, Rotary og hvad man ellers har.

Det giver sig selv, at man kun kan få godtgørelsen på op til kr. 1.950 til vask/vedligehold af tøj, hvis man er medlem af en forening, hvor der er slid på den slags. Så, det gælder næppe Rotary eller grundejerforeningen, men kunne godt gælde spejderklubben og fodboldklubben.

Dokumentation?

Ingen. Du kan få pengene, uden at skulle præsentere regninger eller kontoudtog, så det er nemt.

Også skattefrie kørepenge

Ulønnede bestyrelsesmedlemmer m.v. kan også få udbetalt skattefrie kørsel. Der er taksterne i 2018 hhv. kr. 3,54 og kr. 1,94 for under/over 20.000 km. Det gælder al kørsel i foreningens regi, uanset antal gange og også det man kunne kalde “befordring” fra hjemmet til klubhuset og retur igen.

 

Mere læsestof

Reglerne styres af denne bekendtgørelse og du kan se mere på SKAT.

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.