Fradrag for tab på unoterede aktier

Unoterede aktier – gevinst eller tab: Hvad så

Har man gevinst eller tab på aktier, så skal det med på selvangivelsen. Det sker for det meste jo helt automatisk, på baggrund af indberetninger som SKAT får automatisk fra banker og børsmæglere.

Men, der er en kategori af tab/gevinst, som SKAT ikke kender noget til, før vi selv fortæller om det. Det er nemlig på unoterede aktier. Der skal naturligvis stadig beskattes, man skal bare selv oplyse om det.

Hvad er unoterede aktier

Først skal man definere ”aktier,” for det er ikke kun aktier. Det er også anparter og gælder derfor både gevinst og tab på unoterede A/S´er og ApS´er. Altså et unoterede selskab.

Hvad er unoterede selskaber

At være unoteret betyder bare, at man ikke handler med aktierne på børsen. Det kan være Nasdaq-OMX eller en børs. Det man kalder ”er reguleret marked.”

Et unoteret selskab er alle andre selskaber, f.eks. de mange små håndværksvirksomheder som en familie driver som et ApS.

Hvornår opstår tab

Et tab på et unoteret selskab, opstår normalt når selskabet lukker. Man har måske indbetalt 125.000 kr. i anpartskapital i tidernes morgen, men tiderne var ugunstige og selskabet lukker/går konkurs. Du har så tabt din investering og det er netop dette tab, man skal huske på selvangivelsen, for det giver skattefradrag.

Tab kan også opstå, hvis du sælger dine anparter for mindre, end du gav for dem. Altså en helt almindelig handel med aktier/anparter, man måske har haft som en investering.

Det er i den forbindelse ikke vigtigt, om man er hovedaktionær eller kun ejer en mindre del af kapitalen.

 

Fradrag for tab på unoterede aktier

Har du tabt penge, kan du få fradrag på selvangivelsen. Fradrag gives i aktieindkomst og består i, at man får skatteværdien af tabet udbetalt (dvs. værdien trækkes fra i den skat man ellers skulle have betalt). Aktieindkomst betyder at man får 27% fradrag på de første kr. 51.700 og 42% af alt derover, i 2017-tal.

Forskellen til aktier, der handles på børsen er, at der får man ikke skatteværdien af tab udbetalt, men kan kun modregne tab i fremtidens gevinster på aktier.

Der gælder de samme regler om beskatning for ægtefæller, som for al anden aktieindkomst.

Hvem skal oplyse tabet

Det skal du! SKAT kender ikke tallene, så man skal selv opgøre tabet og skrive det på selvangivelsen. Det samme gælder jo tilsvarende, hvis der er gevinst. Så skal man beskattes på nøjagtig samme måde.

Hvornår skal tabet skrives

Det skal man, når tabet er konstateret. Dvs. når et selskabs konkursbehandling er færdig, eller når man har handlet anparterne.

Vi hjælper naturligvis gerne med opgørelse og indberetning.

Hvornår får man pengene?

Hvis man har tab på unoterede aktier, så bliver skatteværdien af tabet modregnet i anden skat. Hvis man har betalt f.eks. A-skat eller B-skat i løbet af året, så bliver den negative aktieskat modregnet.

Men, der bliver kun modregnet så meget, som man har betalt i anden skat, indenfor det enkelte indkomstår. Først modregnes den negative aktieskat i positiv aktieskat, altså udbytteskat. Dernæst i eventuel ægtefælles positive aktieskat. Dernæst i ens egen skat af almindelig indkomst og dernæst i ægtefællens skat af almindelig indkomst.

Hvis der stadig er negativ aktieskat, efter disse modregninger, så overføres det beløb til næste år og så begynder modregningsmøllen igen. Lige indtil, der ikke er mere negativ aktieskat tilbage.

28 Responses to Fradrag for tab på unoterede aktier

 1. Kristian Kyed 27/01/2018 at 09:04 #

  Hvad sker der, hvis man har glemt at selvangive sit salg af unoterede aktier/anparter i et indkomstår, der ikke længere kan genoptages efter de ordinære eller ekstra ordinære ligningsreger i sfl 26/27. Vil der stadig kunne ske modregning af den overskydende skattemæssige værdi af tabet, der ikke kunne udnyttes helt i salgsåret/ophørsåret hos hverken anpartshaveren/ægtefællen, i ikke ligningsmæssigt forældede efterfølgende indkomstår?

  • Søren Revsbæk 30/01/2018 at 16:20 #

   Uha, det er et godt spørgsmål. Jeg vil mene, at tabet skulle være indberettet i sin tid, for at kunne anvendes nu. Men, foreslår at du tager nærmere fat i SKAT om det.

 2. Ib Madsen 22/10/2018 at 18:11 #

  Har ejet simple gældsbreve med sikkerhed i unoterede aktier. Selskabet er desværre gået konkurs. Har oplyst alt om gældsbreve i 2017 til skat. Selskabet skulle have betalt mig renter og afdrag.
  Ved opgørelsen af mit tab beregner jeg renter frem til konkursdagen i år. Det samlede beløb må kunne fratrækkes i selvangivelsen for 2018 i rubrik 67.

  • Søren Revsbæk 23/10/2018 at 10:40 #

   Hej Ib.
   Det er desværre mere end min paratviden lige kan svare på i forhold til hvor længe du kan opgøre tabet.

 3. asbjörnen 19/02/2019 at 18:05 #

  Og hvad gør jeg med aktier i et unoteret selskab, som ikke er gået konkurs (det er nogle platugler, der driver “legal” “svindelbutik” 🙁
  For: Hvorledes komme jeg af med aktierne??
  jeg har haft dem i mere end 10 år.
  Han/ bossen prøvede forrige år at få mig/os til at bytte aktierne ind i et andet selskab – også unoteret.
  Kunne et sådant “bytte”/veksling have været at betragte som en handel – og dermed skatteføre en del af tabet?
  Jeg – og mange andre – er godt trætte af deres plat

  • Søren Revsbæk 01/03/2019 at 13:37 #

   Hej Asbjørn. En byttehandel er også en handel. Men, det kan være vanskeligere at fastslå den reelle pris ved en byttehandel. Hvad vil prisen være i rede penge, om man så må sige, skal jo kendes når man handler. En ren handel, hvor du simpelthen sælger aktierne til en 3. mand vil i den forbindelse nok være at foretrække.

 4. Søren Krum 06/03/2019 at 23:16 #

  Jeg er medlem i ABC-Angles Business Club, et investeringsselskab hvor man for et medlemsgebyr hver måned modtager aktier i unoterede selskaber som ABC har i sin portefølge. Vil den investerede kapital i en sådan investeringsforening kunne fradrages som negativ kapitalindkomst?

  • Søren Revsbæk 07/03/2019 at 08:47 #

   Hej Søren. Selvom revisorer jo nødigt vil indrømme det, så er det ikke alt som er paratviden, så jeg er ikke 100% sikkert i mit svar her. Men, får du aktier i det enkelte selskab som ABC investerer i, så man kan identificere dig som ejer, taler det for at det er de almindelige regler om tab på unoterede aktier. Problemet kan så være, hvad din egentlige købspris har været, hvis ikke det er gjort op papir for papir. Men, så er der et andet element som er, at hvis man anser ABC for en kapitalfond eller venturefond, så kan gevinst gå hen og blive almindelig indkomst. Spørgsmålet er her om det reelt er ABC der investeres i, eller selvstændigt det underliggende selskab. Aktier i investeringselskaber kan som en tredie mulighed indgå i kapitalindkomsten. Så, der er flere veje at gå og det kræver en nærmere undersøgelse. Det kunne være interessant at høre hvad ABC selv mener.

 5. Rasmus 27/08/2019 at 14:26 #

  Jeg har et holdingselskab som jeg igennem tiden har overført en god slat penge til uden at registrere dem som kapitalforhøjelse. Pengene er blevet direkte overført til et andet Aps som jeg, igennem mit holding, ejer 33.3% af. Dette Aps ønsker jeg at afhænde/sælge til 1kr. og efterfølgende lukke mit eget holding.
  Kan jeg således nå at registrere en kapitalforhøjelse i mit Holding på mit indskudte beløb for efterfølgende at få fradrag for mit tab?

  • Søren Revsbæk 27/08/2019 at 14:38 #

   Hej Rasmus.
   Som jeg læser det, så er svaret på dit spørgsmål: Nej (desværre). Du kan godt konvertere dit tilgodehavende i Holding til ny anpartskapital i Holding. Men, hvis du gør det på et tidspunkt, hvor du ved, at pengene reelt er tabt, eller må anses for tabt, fordi 33,3% selskabet ikke kan betale tilbage, så er den skattemæssige kursværdi af dit indskud i Holding nul. Er det f.eks. kr. 500.000, så sker konverteringen med alle kr. 500.000. Men, skattemæssigt vil de kr. 500.000 have værdi som kr. 0, fordi Holding ikke har nogen reel værdi.
   Så ja, du kan konvertere, men må også regne med at det ikke giver noget skattemæssigt tab du kan trække fra på selvangivelsen.

 6. John Simonsen 01/10/2019 at 21:33 #

  Har det nogen betydning for fradragets størrelse om man er gift eller ej?
  Jeg har tabt anpartskapitalen, kr. 125.000 i forbindelse med konkurs.
  Har fået oplyst at, da jeg er gift er fradraget, som følger:
  Negativ aktieskat af 105.800 = 27%
  Negativ aktieskat af 125.000 – 105.800 = 42%
  Dvs. kr. 36.604 og ikke som beskrevet i jeres udregning 27% fradrag på de første kr. 51.700 og 42% af alt derover.
  Tak for jeres svar
  //John

  • Søren Revsbæk 03/10/2019 at 20:22 #

   Hej John. Ja, er man gift, så tæller ægtefællens bundfradrag med i den samlede opgørelse, så man får glæden ved dobbelt bundfradrag, når man har gevinst, men omvendt også kun den lave skatteværdi, når man har tab, så din beregning er korrekt i det tilfælde.

 7. Sebastian F 02/04/2020 at 20:56 #

  Hej Søren, tak for informationsrigt indlæg.
  Jeg har aktier i et selskab som handles på en uofficiel børs (mangoldlistan), der er altså tale om et unoteret selskab.
  Aktien er faldet ca. 33% til den kurs den sidst er blevet handlet til, men er og har været fuldstændig illikvid det sidste halve år. Jeg kan altså ikke realisere mit tab. Kan jeg trække dette fra i skat selvom det ikke er realiseret? Og kan du fortælle mig om det lagerbeskattes og om jeg da kunne trække et ikke-realiseret tab fra så?
  Vh Sebastian

  • Søren Revsbæk 08/04/2020 at 13:00 #

   Hej Sebastian. Undskyld det sene svar, men jeg mener ikke at du kan få fradrag, uden at du har realiseret aktierne. Måske kan du sælge til andre, end dem som handler på børsen og på den måde realisere tabet? Om der er lagerbeskatning tør jeg ikke bevæge mig ud i, for der er forskellige regler for de udenlandske mindre børser.

 8. Søren 05/05/2020 at 14:25 #

  Hej Søren

  Et hurtigt spørgsmål – for 1 år siden røg mit ApS til tvangsopløsning grundet manglende indlevering af regnskab – min revisor var et fjols. Jeg lod opløsningen køre da selskabet skulle lukke alligevel og blev selvfølgelig fjernet i ledelsen og der blev sat en kurator ind. Selskabet havde udelukkende funktion som holding for kapitalandele i andre virksomheder. Vi er nede i småingsafdelingen her – dvs. der var omtrent DKK 40.000 i likvide midler, ingen kreditorer ud over SKAT de skulle have en DKK12-13000. Derudover hverken passiver eller aktiver. Intet.
  Nu har sagen kørt 1 år – og kurator fortæller den er i fordringsprøvelse. Jeg har selvfølgelig tabt noget indskudskapital her og vil gerne fradrage og lukke sagen. Jeg kender mit tab og for mit vedkommende er sagen lukket Hvornår kan jeg fradrage dette tab?

  • Søren Revsbæk 05/05/2020 at 14:50 #

   Hej Søren. Jeg mener først du kan taget tabet, når det er endeligt konstateret – d.v.s. sagen er færdig. Og, ja, den slags kan godt tage urimeligt lang tid.

   • Søren Ditlev 11/05/2020 at 19:19 #

    Tak for svar… jeg væbner med tålmod 🙂

 9. Martin C 15/08/2020 at 18:49 #

  Hej Søren

  Jeg fik i 2005 overdraget 10% anparter i et unoteret aps med en anpartkapital på 500.000 kr. som gave. Selskabet er nu gået konkurs.
  Mener der blev indbetalt omkring 60.000 kr. i gaveafgift. Altså må anparterne have haft en værdi på 400.000 da jeg fik dem.(/15% gaveafgift)

  Spørgsmålet er så om jeg er berettigede til et fradrag for de 50.000(500.000*0,1) eller om jeg er berettigede til at tage fradraget for 400.000 da det jo må have været anparternes værdi da jeg modtog dem.

  Mvh
  Martin C

  • Søren Revsbæk 16/08/2020 at 14:04 #

   Hej Martin. Hvis du dengang fik overdraget en gave til en værdi af kr. 400.000 – og den værdi i øvrigt er beregnet på et realistisk grundlag i forhold til selskabets værdi dengang, så tænker jeg umiddelbart at din kostpris dengang må have været kr. 400.000. Søg evt et bindende svar hos Skat. Forholdet er jo ret enkelt beskrevet og så er du sikker.

 10. Simon Staal 03/06/2021 at 23:11 #

  Hej Søren. Jeg har privat investeret 400.000kr i andelsbeviser. Nogle år efter valgte jeg at overføre de andelsbeviser til mit ApS.

  Problemet er nu at mit ApS ingen penge har tjent de sidste 5 år, og skylder heller ikke andre end mig penge. Men hvad gør jeg med de andelsbeviser jeg har overført. Kan jeg bare trække dem tilbage til mig igen, hvis jeg vælger at lukke firmaet? Firmaet skylder mig ca. 700.000kr

  • Søren Revsbæk 04/06/2021 at 07:35 #

   Hej Simon. Hvis selskabet skylder dig penge på et lån/mellemregning mellem dig og selskabet, så kan selskabet jo uden videre betale dig tilbage. Det gælder også i værdier, så selskabet kan godt overføre andelsbeviserne til dig som afdrag på lånet. Du skal dog være obs på, at andelsbeviserne skal sættes til markedsværdi på det tidspunkt du overfører dem til dig selv. Det kan jo give en beskatning i selskabet, men har der være underskud er det næppe det store problem. vh/Søren Revsbæk

 11. Jørn Lind 22/05/2022 at 08:16 #

  Hejsa
  Jeg etablerede at aps i 2001. Selskabet er netop erklæret konkurs. Dengang stillede jeg kr 200.000,- hvordan oplyser jeg dette tab til skat, og hvordan modregnes tabet i min skat. Jeg er nu lønmodtager.
  Mvh. Jørn Lind

  • Søren Revsbæk 22/05/2022 at 10:22 #

   Hej Jørn
   Der findes på selvangivelse/oplysningsskemaet, en rubrik for tab/gevinst på unoterede aktier. I skrivende stund kan jeg ikke huske nummeret, men det er den du skal finde og der skrive dit tab.
   Det er er aktieindkomst og når du selvangiver et tab på kr. 200.000 så beregner men skatteværdien af tabet. D.v.s. 27% for en del og 42% for resten. Denne skatteværdi modregnes i din samlede skat, så du får glæde af skatteværdien med det samme.
   vh
   Søren Revsbæk

 12. Mogens PS 14/11/2022 at 21:53 #

  Jeg har et ApS og en enkeltmandsvirksomhed. Jeg vil dog gerne lukke mit ApS, men der ligger en del tab i det, som måske ville være smart at køre videre med?
  Min enkeltmandsvirksomhed, er dog den, jeg ønsker at fortsætte som den samlende virksomhed for begges aktiviteter – og ønsker ikke rigtig at slæbe “historikken” fra ApS’et med videre, da jeg ikke var den oprindelige founder der.

  Men er det en ok måde at gøre det på? Altså blot at lukke ApS’et, eller bør jeg måske tjene mest muligt der først? Altså – kan jeg benytte et eventuelt udestående tab fra ApS’et på en eller anden måde, uden at skulle køre ApS’et videre?

  • Søren Revsbæk 17/11/2022 at 16:51 #

   Hej Mogens
   I forhold til underskud i ApS´et, så må man sige at skatteværdien af underskud er tabt, hvis du lukker selskabet. Hvis du får erhvervsindkomst i selskabet, så kan du udnytte underskuddet og på den måde spare de 22% skat. Om det er en god idé afhænger af, hvad selskabets forhold i øvrigt er. Hvis ikke det skylder nogen penge, så an du få overskuddet som udbytte og betale 42% udbytteskat. Det er skattemæssigt fornuftigt, fremfor måske at skulle betale topskat personligt. Hvis selskabet har gæld til dig personligt, kan du få den gæld tilbagebetalt, når selskabet betaler penge. Set i det lys, lyder det jo fornuftigt at lade selskabet fortsætte og tjene en indkomst. Det er bare en indledende overvejelse. Man skal selvfølgelig også overveje om man bare kan flytte indtægt fra det ene CVR-nummer til det andet og om det giver skattemæssige konsekvenser. vh/Søren Revsbæk

   • Mogens Pilgaard Sørensen 17/12/2022 at 23:31 #

    Tusind tak for svar. Der er en del indkomst i år til at dække tabet, tænker jeg – og så er det jo nok igen en anden sag – for regner med det er “brugt” op så.
    Jeg er dog i færd med at finde ud af, om jeg kan fakturere mit aps også fra mit emv, da jeg har afholdt samtlige omkostninger der, og jo i princippet også er “ansat” som direktør i ApS’et 🙂
    Favre nye verden alt det regnskabshejs heh.

 13. Knud Jørgensen 02/03/2023 at 20:27 #

  Hej Revsbaek,

  Jeg har en virksomhed hvor der er tabt 50.000. Lad os sige jeg gerne vil have fradrag for dette, hvor meget ville jeg så få tilbage igen? Jeg har lidt svært ved at forstå de skattetekniske begreber. Hvis jeg lukker selskabet, og skriver -50.000 i rubrik 67 skal jeg så betale 50.000 mindre i skat, eller 27% af 50.000 mindre i skat? Jeg prøver blot at forstå, hvor mange penge der “rammer” min konto fra fradraget. Får jeg de 50.000 “tilbage” eller får jeg kun nogle af dem tilbage. Bedste hilsner, Knud.

  • Søren Revsbæk 06/03/2023 at 20:09 #

   Hej Knud
   Har du et tab på kr. 50.000, så vil du få skatteværdien af det beløb, d.v.s. 27% af de kr.50.000 som nedslag i den samlede skat du skal betale på årsopgørelsen.
   vh/Søren Revsbæk

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.