Regnskabstid: En revisorerklæring, giver den værdi?

En revisorerklæring

Det er jo regnskabstid og dermed tid for revisorerklæringer, men hvad betyder revisorerklæringen på regnskabet egentligt? Og, giver det i det hele taget mening at have en revisor med til at lave regnskabet?

I gamle dage var det mere enkelt. Der var revision og ikke andet. Enten fik man revideret sit regnskab, eller også fik man ikke, og selskaber var tvangsindlagt til revision.

I dag er der flere forskellige måder at lave en revisorerklæring på. Det har min forening FSR – Danske Revisorer, nu lavet en hurtig og overskuelig oversigt over. Den giver en oversigt over de 4 typer af ydelser revisor kan lave:

Assistance: Vi hjælper med at opstille regnskabet (og typisk selvangivelse) og ser om der er åbenlyse fejl (som skal rettes).

Review (gennemgang): Vi checkker regnskabet i hovedtal og skriver under på, at der efter vores vurdering “ikke er væsentlige fejl”

Udvidet gennemgang: Vi checkker hovedtal, men kontrollerer derudover nogle faste punkter (at der er betalt A-skat m.v.)

Revision (rigtig revision): Revision af regnskab betyder at vi kontrollerer langt mere og vi skriver under på “at regnskabet er retvisende.”

Se den fulde Grafik over revisors erklæringer

Skal man så bruge revisor?

Nej, det behøver man ikke, men det er da en rigtig god idé, for så har man højere sikkerhed for ikke at snyde, hverken samfundet eller sig selv.

Der er to former for regnskaber: Skatteregnskaber og årsregnskaber. Skatteregnskaber kan man udmærket lave selv. Årsregnskaber for selskaber, skal der være revisor på, når selskabet er over en vis størrelse, som vist her hos Erhvervsstyrelsen.

Fordele ved at revisor er med

Men, det man så får, når man bruger en revisor, er jo revisors altid opdaterede viden om regnskabsregler og skatteregler (hvad kan trækkes fra og hvad kan ikke). Man får en korrekt opstilling af regnskabet, så man ikke løber ind i problemer senere. Det er sikkerhed for at tallene er OK også omkring skatten, så man hverken snyder det offentlige eller sig selv.

Får du så også revisor til at lave en revisorerklæring, så får den der læser regnskabet (banken/kunder/leverandører) også en sikkerhed for at tallene er OK. Det giver tryghed som også har værdi for virksomheden. Mest naturligvis, hvis det er revision af regnskab, men for mindre virksomheder kan et review ofte gøre det.

Ja, bare det at revisor har været med til assistance, gør at omverdenen ved, at der har været en fagmands øjne på sagen. Bemærk i øvrigt, at taler vi om årsrapporter med erklæring til Erhvervsstyrelsen, så må kun godkendte revisorer underskrive.

Prisen

Ja, det koster penge at have revisor med til sit regnskab, selvangivelsen, evt. bogføring og rådgivning. Intet kommer jo af intet.

Priserne afhænger naturligvis af, hvad der laves på regnskabet. Se mere om vores priser her, men det kan være givet godt ud. Det kan i hvert fald være dyrere at lade være.

 

 

Trackbacks/Pingbacks

  1. Fravalg af revision: Hvorfor/hvordan? – Revsbæk Revision - 01/12/2020

    […] er der det med revisors erklæring, eller revisors påtegning, hvor revisor udtaler sig om regnskabet og bekræfte at regnskabet er […]

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.