Forældrekøb og skat – hvordan med regnskab?

Tema: Forældrekøb og skat

Har du købt en forældrekøbslejlighed, så melder spørgsmålet sig naturligt: Hvordan med regnskab og skat for forældrekøb?

Skattemæssigt så er du blevet erhvervsdrivende. Det betyder at du skal lave regnskab og selv indberette overskud eller underskud til SKAT. Til gengæld er fristen for selvangivelse først den 1. juli. For året 2018 er fristen derfor den 1. juli 2019.

Hos Revsbæk Revision hjælper med opstilling af regnskab og tallene til selvangivelsen, så du er sikker på at det er i orden. Vi har lavet en pakkeløsning, hvor vi laver alle regnskabstal fra start til slut. Vi sørger også for indberetningen af de forældrekøb til SKAT og bruger virksomhedsordningen, for at få størst mulig værdi af renteudgifterne, hvis der er behov for det.

Hvornår og hvordan med forældrekøb og skat

Når tiden for forældrekøbsregnskab nærmer sig, sender du kontoudtog over lejlighedens bankkonto, lejekontrakt, eventuelle andre kvitteringer og oplysninger til os. Mange sender kontoudtog i PDF-format via mail eller Dropbox/we transfer m.v. Rent praktisk kan det være f.eks. i februar/marts/april måned.

Det er vigtigt at vi også får autorisation på SKAT, så vi kan gå ind i din og evt. ægtefælles skattemappe, for at hente oplysninger og indberette.

Tidsforløbet for forældrekøbsregnskab

Forløbet er:

  1. Vi modtager materialet fra dig.
  2. Vi laver den nødvendige bogføring. Så opstiller et lille regnskab og laver de nødvendige specifikationer til virksomhedsordningen.
  3. Vi indberetter vi til SKAT.
  4. Du får regnskab og den færdige årsopgørelse retur, med vores eventuelle kommentarer.

Som revisorer laver vi også en erklæring på regnskabet, så SKAT kan se, at der har været en revisor med ved opgørelsen. Vi laver ikke revision (hvilket også vil være “overkill” at gøre på et forældrekøb), men derimod en erklæring om assistance. Du kan læse mere om, hvad erklæringen indeholder her.

Alt det andet på din selvangivelse, som ikke har med lejligheden at gøre: Løn, pensioner, befordringer, evt. sommerhusudlejning osv., ændrer vi ikke på. Medmindre du specifikt beder om det. Bemærk: Har du virksomhed i forvejen, så skal forældrekøbet skattemæssigt lægges sammen med din nuværende virksomhed.

Prisen for forældrekøbsregnskab

Prisen for ovenstående er mellem kr. 3.200 – kr. 4.000 inkl. moms, alt efter omfanget. Regningen kan i øvrigt trækkes fra i regnskabet. Vi afregner efter tid, så prisen afhænger af omfanget af arbejdet.

Forældrekøb skat

1. juli er tidsfrist for selvangivelse for forældrekøb

Tidsfrister

Tidsmæssigt er fristen for indsendelse af selvangivelsen den 1. juli. Desto tidligere vi får oplysningerne, desto tidligere kan vi også lave arbejdet, f.eks. i løbet af februar/marts.

Det er dog værd at bemærke, at vi passer de små opgaver ind i det løbende flow på kontoret, så der normalt er et resultat 2-3 uger efter vi har fået materialet. Man skal dog være obs på, at der typisk ikke kan indberettes til SKAT før midt i marts måned.

 

Hvorfor en forældrekøbsrevisor?

Du skal ikke nødvendigvis have en revisor for at lave et forældrekøbsregnskab, det er der ingen krav om. Men, vores erfaring, samt gennemsyn og indberetning sikrer dig, at alt er beregnet og indberettet korrekt.

Vi krydser af på selvangivelsen, at der har været en revisor med til at lave materialet. Så ved SKAT, at der har været en forældrekøbsrevisor, med professionelle øjne på tallene. Derudover står vi naturligvis til rådighed, når du har spørgsmål vedrørende dit regnskab, skat, eller til forældrekøbet i det hele taget. Når du er kunde her, er du derfor velkommen til at kontakte os med de spørgsmål om skat m.v. som dukker op undervejs.

Vil du vide mere om forældrekøbsregnskab

Her på siderne har vi skrevet en del om forældrekøb, regnskab og skat gennem tiden. Blandet om at mange, der har købt et forældrekøb, bruger  virksomhedsordningen for at spare skat på renteudgifterne i forældrekøbet. Det gør vi også på langt de fleste af de regnskaber vi opstiller, fordi det giver en optimale skatteeffekt. Vi rådgiver gerne om brug af virksomhedsordningen og alterantive muligheder.

Med vores hjælp som forældrekøbsrevisor, er forældrekøb regnskab, skat og håndtering af indberetningen overskuelig og ligetil. Et samarbejde med vores revisionsfirma giver dig garanti for et nemmere og mere overskueligt årsregnskab med korrekt bogføring.