Hvad er min virksomhed værd?

Hvad er min virksomhed værd?

Et godt spørgsmål og det enkle (og rigtige) svar er jo: Det som en fremmed vil give for den! Og dernæst: Hvad vil du som minimum have for dit værk. Men, så simpelt er det jo sjældent og før et salg, skal man selv have en prisidé.

Hvordan får man så det? Der er flere måder at værdisætte virksomheden på.

Et sted at starte er regnskabet og vurdere hvad er din virksomhed værd ud fra det seneste regnskab + hvad der er sket siden sidste regnskabsår. Men, udover værdierne i regnskabet er der de bløde værdier: Goodwill, værdi af know-how, værdi af domæner, værdi af kundekartotek o.s.v.

Måske har man selv en idé om værdien, måske kan man støtte sig til SKATs beregningsformel for goodwill, men det er kun en beregningsformel som reelt har betydning når man handler internt.

Værdi på baggrund af indtjening

Et anden måde at sætte værdien, er at se på indtjeningen. En brugt metode er at se på de næste 10 års budgetter og så tilbagediskontere overskuddet til nutidsværdi og derefter gange op med en faktor.

Nu er det sjældent at man har 10 års budgetter liggende foran sig. Det kan være relevant når der er tale om en ejendom i stabil drift, men for en virksomhed i udvikling er det selvsagt mere usikkert.

I stedet kan man bruge en EBIT-multipel. Kort sagt: Overskud før renter ganget med en faktor, minus virksomhedens rentebærende gæld. Er der f.eks. et overskud på 1 mio. kr. og virksomheden er i stabil god drift, kan man gange med f.eks. 7 og få en prisidé på 7 mio. kr.

Det er ikke facit med to streger under. Det er kun en idé og andre beregninger bør altid laves så man kan sammenholde tallene.

Revisorer kan hjælpe med beregninger af et prisinterval og der findes flere virksomhedsmæglerfirmaer, som jo lever at netop at handle virksomheder og få den rigtige pris.

Branchekotume

I nogle brancher er der en kotume. I revisorbranchen handler man normalt revisionsvirksomheder på baggrund af omsætningen. Goodwill er så en procent af omsætningen. Det svinger også fra år til år.

Hvordan skal man så sælge? Hele virksomheden på én gang, eller skal man sælge aktiver ud? Det afhænger helt af den konkrete situation og skat. Har man et ApS kan det være fordelagtigt at sælge aktiver ud, hvis man ikke har et holdingselskab. Har man et holdingselskab kan det være fordelagtigt at sælge anparterne, altså hele datterselskabet.

Sælger man aktiverne ud, bliver man beskatte af gevinsten. D.v.s. forskellen mellem salgsprisen og det som aktiverne skattemæssigt står til i regnskabet.

Hvad er nemmest: Igen afhænger det af situationen, men for nogle vil det være nemmest at ”sælge det hele” på en gang.

Der er ikke nogen nemme svar på værdiansættelse, udover det indledningsvise: Hvad vil en 3. mand give. For mange af os gælder, at vi nok tror vores virksomhed er mere værd, end den reelt er og går med den fejlagtige opfattelse at det er vores pensionsopsparing. Det er det ikke, for når tiden kommer og der skal sælges, så er der såmænd nok rigeligt revisorer, tømrere, butikker etc. derude i forvejen, så den guldgrube man troede man sad på, er ikke så stor endda. Lidt sideløbende pensionsopsparing er ikke så dumt endda.

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.