Nye regler for “mikrovirksomheder”

Mikrovirksomheder: Lempeligere regler

Den seneste ændringer af årsregnskabsloven tilføjer yderligere en enhed til det, nemlig “mikrovirksomheder,” som gælder selskaber.

Som bekendt har vi Danmark fire regnskabsklasser. A, B, C og D.

I dag gælder at regnskabsklasse A primært dækker personligt ejede firmaer, men også visse andelsselskaber m.v. Det er uændret.

Regnskabsklasse B gælder de små selskaber (uanset om det er et IVS, ApS eller A/S), hvis man har under under følgende størrelse: 89 mio. kr. i omsætning, 44 mio. kr. i balance og 50 ansatte. Det er forhøjet med ca. 20% fra tidligere.

Regnskabsklasse C gælder for alle selskaber derover, bortset fra de selskaber som er regnskabsklasse D. Der så i øvrigt under klasse C også “mellem C” og “store C”.

Regnskabsklasse D gælder børsnoterede selskaber, offentligt ejede selskaber og i øvrigt selskabet af særlig interesse.

Beløbsgrænser for mikrovirksomheder

Men, som sagt har vi nu også mikrovirksomheder. En mikrovirksomhed hører som udgangspunkt under klasse B, men hvis man er under følgende grænser: 5,4 mio. kr i omsætning, 2,7 mio. kr. i balance og 10 ansatte og ikke overskrider to af grænserne i to år i træk, så er man mikrovirksomhed og kører efter mere lempelige regnskabsregler. Hvor de beløb kommer fra, tja det har lovgiver besluttet og lovgiver mener virksomhederne derfor slipper for en masse byrder..tja.

Undtagelserne

Mikrovirksomheder skal f.ek.s ikke skrive nogen anvendt regnskabspraksis i årsrapporten. Man skal ikke oplyse om gæld, forfalder mere end 5 år efter regnskabstidspunktet, ikke oplyse om antal beskæftigede i selskabet og ikke oplyse nærmere om nedskrivning/tilbageførsel af nedskrivning på omsætningsaktiver, som er udover det sædvanlige.

Alt i alt, altså lidt lettere, men på den anden side, så mister regnskabet også noget værdi, hvis man f.eks. ikke skriver en anvendt regnskabspraksis om, hvordan man er kommet frem til tallene i regnskabet.

Og, så er der lige – vanen tro –  en række undtagelser. Man kan ikke bruge reglerne om mikro virksomheder, hvis selskabet er et holdingselskab eller overvejende investerer i værdipapirer.

Skal du bruge undtagelserne for mikrovirksomheder?

Hvad så nu, hvis man har et selskab som er mikrovirksomhed. Skal man bruge undtagelserne eller ej?

Ja, hvis ikke man skal bruge regnskabet til andre end sig selv (og så fordi man jo skal indsende et årsregnskab), kan det jo være ok at gøre det.

Skal man bruge regnskabet til banken, forretningsforbindelse m.v. så vil det være en god idé, at køre videre efter reglerne for et almindeligt klasse B selskab. Dér får regnskabslæseren trods alt mere at vide, og hånden på hjertet: Det er næppe ret mange minutters arbejde som mikrovirksomheden kan spare, ved f.eks. at smide anvendt regnskabspraksis ud af regnskabet.

 

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.