Skat og moms for bloggere

Bloggere skal betale skat

Vi lever en i Facebook og YouTube verden, hvor digitale løsarbejdere huserer. Det har naturligvis også skattemæssige konsekvenser, både for de som har udgifter, og de som har indtægter.

Når man har udgifter

Er du et firma og bruger influencers, facebook og YouTube til annoncering og markedsføring, så er det en sædvanlig reklameudgift for din virksomhed. Reklameudgifter er, hvis udgiften retter sig mod en ukendt gruppe af personer med henblik på at øge virksomhedens omsætning. Det har man som erhvervsdrivende virksomhed fradrag for. Også hvis man bruger en influencer eller blogger til at sprede sit budskab.

Når man har indtægt som blogger

Så er der den modsatte side af sagen, nemlig bloggere og influencere som har indtægter på websider, facebook og YouTube m.v. Her tænker jeg ikke på hvad Facebook har af indtægter, men dem, som har indtægt som blogger.

Det er bloggere som tjener penge på at blogge om mode eller andet og det kan være gamere, som streamer deres spil og får royalty eller sponsorpenge.

Indtægt som blogger

Indtægter kan være direkte fra affiliatefirmaer, der betaler bloggeren. Det kan være fra selvstændige reklamer eller fra royalty fra YouTube, Twitch m.v. for antal visninger. Den indtægt er skattepligtig. Det kan også være sponsorgaver, f.eks. hvis man får penge fra et bestemt firma, for at bruge deres udstyr.

Men, driver man så erhvervsmæssig virksomhed? Der er svaret: Ikke nødvendigvis.

Indkomsten vil typisk være skattepligtig på samme måde som honorarmodtagere. Det vil sige som f.eks. journalister og foredragsholdere.

Indtægterne – omsætningen om man vil – skal altså med som personlig indkomst på årsopgørelsen og der skal betales AM-bidrag og indkomstskat. Det er enkelt nok.

Hvis indtægterne ikke er oplyst til SKAT af den som udbetaler beløbet, så skal man selv tage indtægten med på selvangivelsen. Honorarer skal oplyses til SKAT af den som giver honoraret, men det kan jo smutte. Ansvaret for at alt er med på selvangivelsen, er dit eget og indtægten skal opgives på oplysningsskemaets rubrik 15.

Hvad så med omkostningerne

Bloggere har også udgifter. Helt elementært køb af en computer, rejseudgifter, måske repræsentation, administrationsudgifter, kørsel osv. Normalt vil man trække udgifterne fra i indtægterne og så betale skat af netto overskuddet. Det kan bloggerne og influencere imidlertid ikke, for bloggerne er ikke selvstændigt erhvervsdrivende i skattemæssige forstand.

Omkostningerne skal gøres op og de kan trækkes fra. Fradragsretten er der, men fradraget skal ske i den personlige indkomst under ”Andre fradrag i personlig indkomst.”  I praksis betyder det, at man skal betale AM-bidrag på 8% af indtægterne, men man får ikke fradrag i AM-bidraget for udgifterne. Udgifterne skal (alle udgifter lagt sammen) skrives i rubrik 29 på oplysningsskemaet.

Det er så den lille ulempe, som bloggere har, fordi SKAT typisk vil anse bloggere for honorarmodtagere og ikke som selvstændige i skattemæssig forstand.

Omvendt: Der kan også være tilfælde, hvor bloggeren har så mange forskellige indtægtskilder, selv har risiko ved sit arbejde, har mange selvstændige udgifter m.v., at der er tale om selvstændig virksomhed. Det betyder at man f.eks. kan bruge virksomhedsordning og spare op i sin virksomhed. Det kommer an på en konkret vurdering.

Gaver

Men, et er indtægter i cool cash, bitcoins eller andet er tæller som gangbart betalingsmiddel. Noget andet er gaver man får, fordi man blogger om et emne. Det er også indtægt som blogger. Det kan være gameren som får en kasse nerf-guns, eller modebloggeren som får der får tøj stillet til rådighed. Det kan også være frirejser, koncertbilletter etc. Det er også indtægt som blogger.

Julegavetid

Gaver er kan også være skattepligtige

De ting har også en værdi. Det er en indtægt og efter sædvanlig praksis skal man medregne tingenes værdi i indkomsten. Til gengæld kan man også trække et tilsvarende beløb fra som udgift. Med andred ord: Indtægt minus udgift = 0 kr.

Med mindre, tingen/rejsen/billetten har en privat værdi for bloggeren (altså anvendes privat). Så skal der nemlig betales skat af tingens værdi. Bruger man kun sin nerf-gun til at lave streaming med eller skrive om, er der typisk ikke skat. Bruger man den privat, så skal man derimod beskattes af værdien.

Det gode råd i den forbindelse er: Hold styr på, hvad du får af ting og sager.

Moms

Moms er en helt andet historie. Blogging er typisk ikke momspligtigt. Men, der kan også være aktiviteter som er momspligtigt, f.eks. hvis man sælger merchandise ellers sender regninger indenlands.

44 Responses to Skat og moms for bloggere

 1. Jesper Svendsen 23/05/2018 at 14:16 #

  Jeg har med interesse læst ovenstående og har i den forbindelse et spørgsmål: Er man som blogger/vlogger i juridisk forstand erhvervsdrivende, hvis man modtager betaling fra firmaer og/eller royalty fra YouTube mv. jf. Lov om Markedsføring §2?

  • Søren Revsbæk 31/05/2018 at 19:20 #

   Hej Jesper. Jeg mener at bloggere hverken er lønmodtagere eller erhvervsdrivende, men derimod honorarmodtagere. Der findes en afgørelse fra 11/8 2016, hvor Skatterådet har afgjort at en blogger konkret ikke er erhvervsdrivende, men derimod honorarmodtager. Der var fordi hun ikke havde selvstændig erhvervsmæssig risiko ved hendes virksomhed.

   Det er jo en konkret afgørelse på en konkret sag, men i praksis så vil mange bloggere være i samme situation, nemlig at der kommer honorarer ind, men at der ikke er nogen reel erhvervsmæssig risiko (feks ikke risiko for at kunden ikke betaler regningen).

   Det betyder jo ikke, at der ikke kan være bloggere som er erhvervsdrivende. Uden at jeg har gennemtænkt det, kan det måske være i situationer, hvor bloggeren er med på investeringer sammen med dem som man blogger om, så man løber en risiko.

   At være honorarmodtager er så ikke det samme som automatisk at være momsfri, så der kan godt komme en momsproblematik,

 2. Carsten 19/06/2018 at 08:50 #

  Vi er ved at starte et fælleskab op omkring bagning, og håber senere at få mindre indtægt ved små videokurser om bagning.
  Vi har i den forbindelse fået et par sponsorer af mel og bageværktøj.
  Det er ikke værdimæssigt de store beløb – måske 2.000,- ialt over 2 mdr. og ingen indtægter.

  Når vi engang kører for alvor regner jeg med sponsorgaver på 20.000,- årligt, og indtægter på 60-70.000,- årligt.
  Vores produkt er jo brød, og det kan vi spise… men ikke det hele, det er alt for meget brød – indtil videre forærer i det væk.

  Hvad vil I råde os til ?

  Skal vi gå igang med at lave noget simpel bogføring af hensyn til dokumentation?
  ps/ vi har et CVR nummer.

  • Søren Revsbæk 19/06/2018 at 18:09 #

   Hej Carsten

   Indledningvist vil jeg sige, at det er altid en god idé at lave en bogføring. Også selvom I ikke er momsregistrerede, for er der overskud så skal der betales skat og er der underskud, så kan man måske trække underskuddet fra. Det afhænger af en afgrænsning mellem hobbyvirksomhed og det man normalt vil kalde rigtig erhvervsmæssig virksomhed, altså en virksomhed, hvor man forventer at tjene penge.

   Sponsorgaverne I har fået er også en indtægt, men sædvanligvis har fysiske varer ikke den store værdi i økonomisk forstand, men mere i det praktiske arbejde. Det er når sponsorindtægterne fra gaver og salg af kurser.

   Til gengæld har I givet omkostninger. Måske til grej, som I selv har købt og givet til el/gas til ovne m.v. Alt bør registreres, så der kan laves et regnskab for det samlede år og så I kan se, hvor meget I selv har skudt ind i virksomheden. Så jeg vil absolut anbefale at lave en bogføring.

   Så kan der være spørgsmål om privat forbrug af brød. Hvis det nu var en købmandsforretning, så ville købmanden skulle beskattes hvert år af et fast beløb for forbrug af købmandsvarer: Kød, fisk, mælk, mel etc. Jeg har ikke undersøgt det nærmere, men hvis I får forsyning af brød og kager via virksomheden, kan det være man skal beregne en lille privat andel. Men, det bør vurderes nærmere, f.eks. når der skal laves regnskab.

   I skal være obs på moms. Måske er I allerede momsregistrerede, men hvis ikke, så hold øje med når indtægterne går over kr. 50.000, eller forventes at gøre det. For, da kan der blive tale om momsregistrering, i hvert fald for kursusindtægternes vedkommende.

 3. Maria 21/11/2018 at 12:15 #

  Hej Søren,
  Tak for et rigtig godt indlæg.

  Hvis jeg som blogger får en fast månedlig indkomst på min blog (9000 kr) via reklamer fra udenlandsk virksomhed (USA), hvordan indberetter jeg så det til SKAT? Jeg er allerede momsregistreret i min enkeltmandsvirksomhed.

  • Søren Revsbæk 21/11/2018 at 13:16 #

   Hej Maria
   Umiddelbart tænker jeg at hvis du har virksomhed i forvejen, så vil man i praksis lade den indtægt fra udlandet i den størrelsesorden indgå som en del af virksomhedens omsætning. Bagved ligger så en vurdering af om det du laver er virksomhedsmæssigt eller honorar, eller hobby. Jeg vil umiddelbart mene at der tale om en form for virksomhedsindkomst, som følger af det andet du laver på din blog, så derfor bør indtægten kunne gå ind i virksomheden. Der kan så også være et spørgsmål om moms. Ikke at du skal betale moms, for det skal du ikke, men om der skal angives på momsangivelsen at du har eksport af ydelser til udland (udenfor EU).

 4. Maria 21/11/2018 at 13:59 #

  Mange tak for hurtigt og grundigt svar, Søren!

 5. Mark 02/12/2018 at 13:51 #

  Hej Særen

  Tak for dit indlæg.

  Jeg har en “YouTube” kanal som lige har krydset 50 000 kroners grænsen (over hobby indkomst). Jeg har derfor bleven Moms Registreret og oprettet et Enkeltmandsvirksomhed.

  Er jeg ikke et “erhvervsmæssig virksomhed”? Jeg er lige ved at skulle købe nyt IT udstyr, og er nu i tvivl om jeg må jeg trække det fra, fra overskuddet? Jeg er også lige ved at købe Dinero til Regnskab, kan det bruges? Jeg er nu helt forvirret.

  Hvem afgøre om jeg er “erhvervsmæssig virksomhed” eller “honorarmodtagere”? (jeg truet at nå jeg har registreret et virksomhed at jeg så er et “Ehvervsmæssig Virksomhed”.

  Et spørgesmål mere, Vores Youtube seere (privat personer) er begyndt at send os Donationer på PayPal en gang imellem. Hvordan skal de bogføres og hvad med Moms (det er privat person i udlandet).

  Håber ovenstående giver mening og jeg ser fre til at læse dit svar.

  • Søren Revsbæk 03/12/2018 at 08:50 #

   Hej Mark

   Det er en interessant problemstilling, men man kan overordnet sige:
   – Hvis du tjener penge på det, så er du erhvervsdrivende og skal beskattes. Så er det ikke hobby.
   – Grænsen på de kr. 50.000 i fht. moms er ikke afgørende for om man er erhvervsdrivende. Det kan du også godt være selvom du er unde kr. 50.000.
   – Donationer er også skattepligtige.
   – Du kan roligt få et regnskabsprogram, for bogføring er en god idé. Jeg vil anbefale dig også at se nærmere på e-conomic. Dinero kan også fungere, men pas på med at tro på, at det “regnskab” man får ud automatisk er rigtigt.

   Det som jeg har brug for at vide lidt mere om, for at kunne svare er, hvad du laver? Er det blogging, eller gaming, eller noget helt andet? Det kan nemlig være afgørende for, om du skal momses eller ej.

   vh
   Søren

 6. Kennith 14/10/2019 at 08:11 #

  Hej tak for en god artikel. Jeg har et spørgsmål som jeg håber du kan svare på. Jeg er ved at lave et par hjemmesider der har til formål at genere reklameindtægter på forskellig vis. Der er ikke nogen tvivl hos mig om at det er en erhvervsmæssig aktivitet og jeg derfor skal køre det som et firma.

  Men hvordan gør jeg med momsen? Jeg skriver jo ikke nogen fakturaer. Jeg laver affiliate aftaler og får så udbetalinger fra affiliatenetværket. Hvordan skal man bogføre det? Jeg antager jeg også skal betale moms af det men hvordan, jeg skriver jo ikke en faktura for min serivce. Skal jeg bare svare 25% moms af alle mine udbetalinger?

  • Søren Revsbæk 15/10/2019 at 20:21 #

   Hej Kennith
   Umiddelbart kan man sige, at om du skriver en faktura + moms, eller du får en afregning fra din kunde som er inclusive moms, så vil resultatet være det samme, nemlig at man skal afregne moms. På den afregning du får, bør momsen være specificeret. Ellers er det 20% af beløbet – af de penge du får ind – som er din salgsmoms. Og, du har så samtidig fradrag for købsmomsen på de udgifter du har. Når det er 20%, er det fordi at regner man et beløb som inclusive moms og skal udregne momsen, så er det 20%. 80 kr. + 25% moms giver kr. 100. Momsen af kr. 100 er derimod: 100 x 20% = 20 kr.
   Om du så skal momses i det hele taget, er en anden sag. Når du bygger hjemmesider og det er i erhvervsmæssigt øjemed, så tænker jeg også umiddelbart, at det er momspligtig aktivitet. Interessant er det, hvordan netværket udbetaler, hvis altså det er hjemmehørende i Danmark. Er der tale om udland, kan det være en anden sag.
   vh/Søren Revsbæk

 7. Jan 16/05/2020 at 17:02 #

  Hej Søren,

  Min datter på 15 år har en “YouTube” kanal hvor hun laver kreative videoer som ses af børn i DK, og hun kommer til at tjene mere en 50.000 kr. pr år.
  Vi har fået en dispensation til oprettelse af Enkeltmandsvirksomhed til hende, således at hun nu er blevet moms registreret og fået eget CVR nummer.

  Hun får udbetalt AdSense(royalty) fra Youtube i Irland som er indenfor EU, og de skriver at der er omvendt betalingspligt vedrørende moms, dvs. de betaler moms.

  Mit spørgsmål er så om hun også skal betale moms af indtægterne eller skrive 0 i moms på momsindberetningen?

  Skal hun ligeledes lave en Faktura til Youtube til hendes regnskab, selvom hun ikke sender nogle faktura til Youtube?

  Mvh. Jan

  • Søren Revsbæk 18/05/2020 at 18:54 #

   Hej Jan
   Umiddelbart mener jeg at hun skal indberette værdien af de penge, som hun får fra Youtube, under rubrik B i momsangivelsen (salg af ydelser til andre EU-lande). Der skal ikke betales moms her i landet og hun skal heller ikke udstede en faktura til Youtube. Men, jeg mener til gengæld at hun skal indberette i EU-salgssystemet (tidligere hed det listesystemet), hvor man skal indberette Youtubes cvr-nummer og indberette, hvor meget der er solgt. vh/Søren Revsbæk

   • Jan Larsen 28/06/2020 at 17:54 #

    Hej Søren,

    Tusinde tak for svaret, og undskyld den sene tilbagemelding.

    Har lige et lille tillægsspørgsmål.

    I EU-salgssystemet, skal beløbet dér skrives i rubrikken: Varer eller Tjenesteydelser ?

    Rigtig god sommer. Mvh. Jan Larsen

    • Søren Revsbæk 28/06/2020 at 18:00 #

     Hej Jan. Jeg tænker vi er i tjenesteydelser, da der ikke er tale om en fysisk vare. vh/Søren Revsbæk

 8. Emilie 27/05/2020 at 19:07 #

  Hej Søren,
  Jeg har en “mindre” instagram profil med 29k følgere og skal lave et samarbejde med et svensk firma der sender mig et par høretelefoner. Det er en gave til gengæld for at jeg poster lidt billeder og historier med høretelefonerne, og jeg får intet for det, udover høretelefonerne.

  Jeg går ud fra at det stadig skal indberettes til SKAT- hvordan dælen gør jeg egentlig det? De har en værdi på ca 887 dkkr.

  Mvh Emilie

  • Søren Revsbæk 27/05/2020 at 20:39 #

   Hej Emilie. Ja, når man som blogger/influencer får gaver, så skal der indberettes en værdi af gaven til Skat. Normalt indberetter man det i rubrik 15 på oplysningsskemaet (selvangivelsen) under “anden personlig indkomst.” Det gælder når man får noget, som man også kan/vil bruge privat. Hvis det man får udelukkende er en ting, som du skal skrive om, men ikke vil bruge privat så er det min opfattelse, at du kan få et tilsvarende beløb i fradrag – og så giver det jo netto 0 kr.

   Men, som udgangspunkt skal værdien af gaver indgå i rubrik 15.
   Nu har du en blog med et pænt antal følgere og får du flere indtægter så husk, at du også kan trække udgifter i forbindelse med bloggen fra. Det sker i rubrik 29.

 9. Kasper 26/09/2020 at 20:26 #

  Hej

  Jeg har startet en enkeltmands virksomhed som producerer videoer for private og firmaer. Der udover er planen også at jeg vel starte en youtube kanal hvor jeg bl.a vil anmelde forskellige gadgets. Til at starte med betaler jeg selvom for disse gadgets. Men kan jeg trække moms fra for disse køb? De er jo købt for at kunne blive brugt i youtube videoerne?

  Hvis jeg kan det så har jeg et spørgsmål mere. Nogle af de her gadgets kommer jeg nok til at bruge privat bag efter ganske enkelt fordi jeg nu har dem. Hvordan kan jeg beregne hvor mange procent af produktet jeg så bruger privat og i virksomheden?

  håber du kan hjælpe

  • Søren Revsbæk 27/09/2020 at 17:54 #

   Hej Kasper. Som jeg forstår det, så har du en enkeltmandsvirksomhed, hvor du producerer ting til kunderne. Så er du antageligt momsregistreret og er du det, så kan du også få momsen tilbage på de ting, som du bruger i virksomheden. Stort som småt. Når der er moms på udgiften selvfølgelig.
   Når/hvis ud så tager en gadget til dig selv, rammer man to problemer. Det ene er momsmæssigt. Hvis du har trukket momsen fra ved købet, så skal du nu betale momsen igen. Den samme moms skal indberettes som salgsmoms. Det er under reglerne om “udtagningsmoms.”
   Det andet problem er skat, for hvis du tager virksomhedens ting ud til privat brug, så har tingen jo en værdi for dig. Den værdi skal du beskattes af. Man behandler det som om du har solgt tingen fra virksomheden til en fremmed. Det som du skal beskattes af, er dermed tingens handelsværdi. Handelsværdien, markedsprisen om man vil, kan være vanskelig at finde, men kan man se hvad tilsvarende – brugte – gadgets handles til, så kan det være en rettesnor for den værdi, som du skal betale skat af. Når altså gadgtes går fra at virksomhedens til at blive private.
   vh/Søren

   • Jenny 09/03/2021 at 11:39 #

    Hej Søren

    Jeg håber, at du kan hjælpe mig med svar:

    – Hvis min primære indtægt er SU
    – Forventede indtægt som Youtuber er ca 2500kr pr måned.

    Hvordan er det i forhold til skat?
    Skal jeg angive min indtægt i rubrik 210 på forskudsopgørelsen?

    Kan jeg angive min månedlige betaling af internet som udgift i rubrik 29 på årsopgørelsen?

    Mange tak.

    • Søren Revsbæk 09/03/2021 at 11:50 #

     Hej Jenny. Forskudsopgørelsens rubrikker er jeg ikke helt skarp på, men på oplyningsskemaet, når du indberetter for hele året, så er det indtægterne i rubrik 15 og udgifterne i rubrik 29. vh/Søren

 10. Signe 20/10/2020 at 10:46 #

  Hej! Tak for et rigtig godt indlæg.
  Jeg har et spørgsmål, jeg håber, du kan hjælpe mig med.
  Hvis jeg fx modtager for 500kr Malaco-slik, som jeg får gratis af Malaco til gengæld for et opslag på Instagram, skal jeg så betale skat af slikkets værdi? Og hvordan skal den slags opgives?
  Venligst Signe.

  • Søren Revsbæk 20/10/2020 at 12:56 #

   Hej Signe. Det er dog et af de mere smagfulde problemer kan man sige. Jeg tænker, at det slik som Malaco giver dig og som du bruger i opslag, det er både en gave som skal beskattes, men samtidig noget du bruger erhvervsmæssigt og dermed en udgift. Det vil i princippet gå lige op. Men, den del af slikket som du bruger privat, skal du beskattes af som en gave. Man kan sige, at hvis du bruger for 400 kr. slik i opslaget og for kr. 100 til hygge lørdag aften, så er det de kr. 100 som du har fået i værdi som gave. Det skal du beskattes af. Jeg vil anbefale at du laver en liste over, hvad du får af den slags gaver i løbet af året og skriver både den oprindelige værdi, og så den del af værdien som du vurderer er privat brug.
   Det kan være at firmaet indberetter til Skat, at de har givet gaven. Men, det er langt fra sikkert og typisk ikke. Derfor skal man selv holde styr på det. Når året så er gået, laver man en opsamling på den private andel af gaverne og skriver det på selvangivelsen som “anden personlig indkomst.” Det som evt. er indberetter fra firmaet vil stå som honorar på din selvangivelse i forvejen.
   vh
   Søren

   • Signe 21/10/2020 at 21:49 #

    Tusind tak for et meget udførligt svar!

    Det sætter jeg stor pris på:-)

 11. Matilde 16/11/2020 at 09:58 #

  Kære Søren,

  Jeg håber du kan hjælpe mig med nogle spørgsmål, da jeg har virkelig svært ved at gennemskue, hvorvidt det skal anses som værende et “gave-sprøgsmål”, og hvornår jeg skal indberette til SKAT.

  Jeg har efterhånden en ret stor instragramprofil med et tocifret-tusinde-følgere. Herinde deler jeg min hobby: strik.

  Problemet er så nu, at jeg bliver kontaktet af strik-designere, som ønsker hjælp til teststrik som det hedder. Og nu bliver det tricky, for i den forbindelse har jeg fået tilbudt garn til teststrik. Men som jeg forstår, har designeren allerede betalt SKAT af garnet mv., og jeg er ikke forpligtiget til at dele garnet som en gave eller ydelse. Derudover, skal jeg selv stå for at skaffe strikkeudstyr til opstrik og så videre. Jeg yder derudover en arbejdsindsats ved at strikke designet, komme med feedback mv. Men jeg føler det er noget af en gråzone, rent skattemæssigt. Hvordan skal jeg forholde mig?

  Dbh Matilde

  • Søren Revsbæk 19/11/2020 at 09:45 #

   Hej Matilde. Interessant at strik er blevet så populært igen, det kommer ligesom lidt i bølger gennem årene, men passer jo fint ind i tidens fokus på temaer som at lave sit tøj selv og vel også en vis grad af bæredygtighed. I forhold til virksomhed vil jeg umiddelbart mene at det garn du får er vareprøver som du så skal forarbejde til det færdige produkt. Det mener jeg ikke du skal beskattes af, for godt nok får du garnet, men du bruger også garnet som en udgift i din virksomhed, på lige fod med det øvrige strikkeudstyr – og så bruger du det færdige produkt på instagram.
   Det er fornuftigt at holde øje med, hvor meget du får, hvem du får det af og hvornår. Lav en liste på det, for så kan du dokumentere senere, hvis der bliver behov for det. vh/Søren

 12. Morten 30/11/2020 at 16:35 #

  Hej Søren,

  Jeg har med glæde læst alt hvad du har skrevet her! Du er virkelig informativ. Ser du, jeg er lige havnet i en situation jeg ikke havde troet.

  Jeg driver en række hjemmesider med +1 million sidevisninger i måneden. I den forbindelse tjener jeg penge via Google AdSense og eksempelvis partner-ads som er et affiliateprogram.

  Jeg spurgte om råd til regnskab på en facebook-gruppe hvor der var én der gjorde mig opmærksom på, at jeg er honorarmodtager og bestemt ikke selvstændig erhvervsdrivende. Kan det virkelig passe?

  Jeg har en enkeltmandsvirksomhed – tjener et ok højt 5-cifret beløb hver måned. Jeg programmerer hjemmesider og har uden tvivl indtjening for øje. Jeg har endda valgt at leje et kontor.

  Jeg skriver ikke rigtig fakturaer. Måske hvis jeg vælger at sælge én af hjemmesiderne – men ellers ikke.

  Hvad er jeg? Hvad skal jeg gøre? Jeg troede bestemt at jeg var selvstændig erhvervsdrivende.

  • Søren Revsbæk 30/11/2020 at 16:55 #

   Hej Morten
   Tak for de venlige ord. Omkring din virksomhed: Der er jo en lang række kriterier for, hvornår man er hhv. selvstændig erhvervsdrivende eller honorarmodtager (og lønmodtager for den sags skyld, men det er du i hvert fald ikke).
   Jeg læser at du ikke skriver fakturaer, men automatisk får beløb overført fra forskellige kilder. Det som kan pege i retning af honorarmodtager er, at du jo reelt ikke har nogen risiko ved indkomsten. Når jeg skriver en faktura, så bærer jeg risikoen for, at kunden ikke betaler og jeg får et tab. Det gør du ikke, for du får automatisk en afregning, som kan være stor eller lille, afhængig af trafikken på dine sider. Det er en vægtigt argument.
   Omvendt, så tilrettelægger du selv dit arbejde og du ejer selv dit produktionsapparat – hjemmesiderne – hvilket kan pege i retning af selvstændig. Det er du har udgifter – kontor, computer, net, måske kurser og rejser o.s.v. – gør ikke i sig selv at man er selvstændig. Du kan stadig trække udgifterne fra, bare på et lidt lavere niveau.
   Umiddelbart, baseret på oplysningerne her, så vil jeg tror at pilen peger i retning af honorarmodtager, men det må afklares konkret og du er naturligvis velkommen til at skrive direkte til mit kontor, hvis vi skal se på det.
   vh/Søren

 13. Morten Pedersen 15/12/2020 at 01:09 #

  Hej Søren

  Fantastisk tråd – tak!

  Jeg faldt over den, da jeg leder efter svar på følgende:

  Jeg står til at modtage royalties for nogle bøger, som vil blive udgivet på andre sprog end dansk (i lande både inden- og udenfor EU, men ikke i Danmark, dvs. udbetalerne indberetter ikke til SKAT, det skal jeg selv sørge for).

  Da jeg er visiteret til- og ansat i et fleksjob (og i udgangspunktet ikke må have egen virksomhed), er jeg i tvivl om, hvorvidt jeg må enten:

  1) Vælge at afstå retten til disse royalties (herunder værkerne, hvis det er nødvendigt), ved at bede om, at de bliver udbetalt til et eksternt firma, som ikke er eget af mig. Hvis der på et senere tidspunkt er økonomi nok i dette firma, er det så tanken, at dette firma kan ansætte mig på normale vilkår (ikke fleksjob), som konsulent/inhouse forfatter.

  2) Indberette indtægterne som b-indkomst (og betale skat og AM bidrag af beløbet), hvorefter yderligere 30% modregnes i fleksydelsen – men må jeg så her fratrække udgifter jeg har ifbm. forfatterskabet (skriveværktøjer, rejser mv.).

  Eller er der noget helt trejde, som måske ville give mere mening? Jeg synes jeg har læst noget om, at der kan være særlig beskatning på royalties?

  På forhånd tak for svar!

  • Søren Revsbæk 15/12/2020 at 10:09 #

   Hej Morten

   Først tak for de pæne ord. Dernæst tænker jeg umiddelbart efter at have læst dine bemærkninger, at du må indberette royalties som b-honorar. Det er jo også det, som normalt ville ske, hvis forlagene selv indberettede til Skat, hvad de så ikke gør i dit tilfælde, fordi der er tale om indkomst fra udlandet.
   De udgifter du har kan du så trække fra, også som personlig indkomst. Jeg tænker du bør lave et lille regnskab/oversigt over det og naturligvis gemme bilag m.v. Så kan du indberette de omkostninger som fradrag i personlig indkomst, så du trods alt får en fradrag ud af det.
   vh/Søren Revsbæk

 14. Alina 24/12/2020 at 18:51 #

  Hej,

  Jeg har lige et par spørgsmål som jeg håber du vil svare på ang. youtubeindtægter.

  Jeg tjener lidt penge på youtube (igennem adsense reklameindtægter) og min indtjening per måned er varierende med et par tusinde kroner. Det er den eneste indtægt jeg har lige pt.

  Mine spørgsmål:

  1. Jeg tjente lidt over 50.000kr før skat dette år. Det jeg har gjort indtil videre er at betale AM-bidrag og 38% skat. Siden jeg betaler b skat, er mit personfradrag noget jeg selv skal sørge for at trække fra før jeg beregner skat?

  2. Da min indkomst er varierende, har jeg ingen mulighed for at vide hvad jeg præcist ville tjene på et år(2020) indtil december måned, så jeg vidste ikke helt hvordan jeg skulle oplyse det til skat. Jeg har betalt alt skatten på én gang som “restskat” for 2020, men jeg er lidt i tvivl om hvor det skal oplyses. Årsopgørelsen er for det forrige år ikke sandt? Skal jeg så vente til at jeg kan se årsopgørelsen for år 2020 før jeg taster det ind i rubrik 15?

  På forhånd mange tak.

  • Søren Revsbæk 06/01/2021 at 18:01 #

   Hej Alina
   Personfradraget regner Skat automatisk med, når man beregner din samlede skat, så det går helt af sig selv uden du behøver gøre mere omkring det. Selve indberetningen for år 2020 kan du først gøre ca. midt i marts, når der åbnes for at man kan indberette på oplysningsskemaet. Til den til skal du gå ind på skattemappen og indberette 2020-indtjeningen på oplysningsskemaet. Hvis du allerede har betalt en skat for 2020, enten B-skat eller frivillig restskat, så bliver det også automatisk medregnet på din årsopgørelse for 2020. Og, skulle noget være gået galt i indberetningen, så har du tid i foråret til at rette årsopgørelsen igen. vh/Søren Revsbæk

 15. Line 06/01/2021 at 13:43 #

  Hejsa, tak for en god artikel!

  Jeg interesseret i at høre;
  Hvis en influencer i stedet for at modtage et produkt som en gave, modtager en rabat på produktet, skal hun så beskattes?
  Det har jeg nu fået at vide, men har aldrig hørt om det før. For hun betaler jo selv, bare med rabat.

  Mvh Line

  • Søren Revsbæk 06/01/2021 at 17:58 #

   Hej Lina

   Det er en interessant problemstilling, for man kan sige at du har jo fået noget, nemlig rabatten, som en slags betaling for en modydelse. Så principielt må det være rigtigt nok at man skal beskattes. Omvendt er det nok nærmest umuligt at opgøre, hvad betalingen/rabatten har været, for en forretning har jo lov at sælge en vare med rabat. Vi kan jo alle sammen gå i en forretning og kræve en rabat. Nogle gange får man det, andre gange ikke. Så med mindre betalingen/rabatten klart fremgår af en kontrakt, så tænker jeg at det er mere teori end det vil være praksis. vh/Søren

   • Emilie 19/04/2021 at 08:45 #

    Hej Søren.

    Jeg står i samme situation som Lina.

    Jeg har fået fået rabat på et produkt, som var en udstillingsvare, og har postet det med mærket ‘Sponsoreret partnerskab’ på Instagram, da jeg jo modtager rabatten mod at poste produktet på min profil.

    Skal jeg forstå at jeg skal betale AM-bidrag på hele produktets markedspris eller kun på rabatten jeg har fået.

    Altså hvis produktet f.eks koster 10.000 kr i handlen og jeg har fået en rabat på 4.000 kr er det så AM-bidrag af de 10.000 eller kun af de 4.000 – og har det betydning at det var en udstillingsvare?

    Mange hilsner og tak for det gode indlæg,

    • Søren Revsbæk 26/04/2021 at 16:06 #

     Hej Emilie
     Undskyld det lidt sene svar. Du skal betale skat af den værdi, som produktet har. Umiddelbart tænker jeg at har du fået produktet til en værdi af kr. 6.000, så er det de kr. 6.000 som du skal betale AM-bidrag og skat af.
     Spørgsmålet er jo så, om du skal betale AM-bidrag og skat af værdien og så bagefter kan trække udgiften fra i skat, så du ender med netto at betale AM-bidraget. Det er jeg i princippet enig i, men beskatningen kommer normalt først, hvis det også er noget man selv bruger. Hvis det kun er noget som du bruger for at poste om det og i øvrigt ikke selv har brugt tingen privat, ville jeg checkke det op konkret før man selvangiver.
     vh
     Søren Revsbæk

 16. Sine 03/02/2021 at 10:22 #

  Hej Søren

  Super indlæg 🙂

  Håber du kan svare på dette.

  Jeg har fået et tilbud fra en virksomhed (et bureau – altså en mellemmand), om at lave forskellige reklamer for virksomheder/produkter på Instagram. Jeg tænkte, at dette skulle betragtes som honorar, men de vil have, at man er registreret med CVR nr.

  Hvorfor ønsker de dette?
  Hvad vil mine fordele/ulemper være ved at blive registreret som enkeltmandsvirksomhed?

  Jeg modtager pt. kun gaver, men ved dette samarbejde vil jeg begynde at tjene penge, når andre køber produkter på min rabatkode.

  Jeg arbejder pt. ved siden af, men står muligvis uden job til sommer og en kort periode frem. Hvad gør jeg i denne periode, er jo ikke interesseret i at miste min dagpenge, så kan man sætte sin virksomhed på “pause” eller hvad kan en løsning være?

  Mvh
  Sine

  • Søren Revsbæk 03/02/2021 at 12:13 #

   Hej Sine

   Jeg tænker at det er lettest for bureauet at få regninger ind fra en CVR-registreret virksomhed, som de så betaler, i stedet for at de skal indberette honorarer. Om der er moms på regningen eller ej, afhænger af hvor meget honorar du skal have, men det har ikke nogen betydning for skatten. Det er nok bare nemmere for dem.

   I forhold til skatten, så vil jeg på det du skriver, vurdere at det stadig er honorar som du får. Får du gennem tiden flere, som du skal skrive regning til, og får noget salg via rabatkoder, så kan det være du kommer over i kategorien for selvstændig virksomhed. Men, jeg er enig i at det kan godt give dig et problem overfor en A-kasse, hvis du har CVR-nummer. Prøv at check det med A-kassen. Nogle gange mener jeg man godt kan have passiv virksomhed, andre gange må man lukke CVR-nummeret med igen, men det du jo reelt skal er, at have en delvis indtægt medens du får dagpenge (hvis du ender med det til sommer) og så modregner man normalt i dagpengene, så du kan få både honorar og dagpenge, bare med modregning. Jeg vil foreslå dig at tale med A-kassen i god tid inden, så du får det afklaret.

   vh
   Søren

   • Sine 03/02/2021 at 15:54 #

    Tusind tak for svar 🙂

 17. Inge J 24/02/2021 at 16:41 #

  Hej. Hvis man er bogblogger og førtidspensionist, men kun har bloggen som hobby og man ikke beholder bøgerne efterfølgende men smider dem ud eller giver dem til genbrug, skal man så stadig beskattes af udsalgs og/eller markedsprisen? Der er påtrykt anmeldereksemplar i bøgerne og de fås både ved at man selv kontakter forlag og forfattere men de modtages også uopfordret.

  Eller er det en hobby man kan have som førtidspensionist uden at den skal koste en noget?

  • Søren Revsbæk 05/03/2021 at 11:26 #

   Hej Inge. Nej, det mener jeg ikke at du skal beskattes af. Hvis ikke du bruger bøgerne privat, så er bogen en “udgift” som vedrører din aktivitet som blogger. Hvis du giver den væk som privat gave, så bruger du den privat og skal beskattes. Og hvis du sælger en bog, skal indtægten også beskattes. vh/Søren Revsbæk

 18. Hannah 03/05/2021 at 13:28 #

  Hej

  Jeg skal lige vide hvordan jeg skal forholde mig til sådan en aftale her.

  Jeg er blevet tilbudt at købe et produkt med 60% i rabat – for at jeg så laver lidt reklame på min Instagram med lidt over 10.000 følgere på.

  Skal jeg stadig betalte skat af de sidste 40% eller bliver det så lovligt at modtage de produkter og lave reklame for dem, da jeg har betalt 40% til shoppen ??

  Mvh Hannah

  • Søren Revsbæk 04/06/2021 at 07:39 #

   Hej Hannah. Undskyld det sene svar, mails og spørgsmål kommer hurtigt bagom i køen lige for tiden. Når jeg læser din problemstilling, så læser jeg at du køber for de 40%. Hvis varen koster 100 kr. i udsalg, så får du 60 kr. i rabat og betaler 40 kr. Så udgangspunktet er, at du har givet 40 kr. for varen og det skal du jo ikke beskattes af. Så kan man sige: Du får en rabat på 60 kr. fordi du leverer en modydelse i form af omtale på Instagram. Er den omtale så rabatten værd, de 60 kr., og bør du så reelt beskattes af de 60 kr. Det er svært at svare konkret på, fordi jeg tænker man skal vurdere hvad du i øvrigt kunne have købt varen til, hvad omtalen er værd og hvad du bruger varen til. Det bliver man nok nødt til at vurdere konkret. vh/Søren Revsbæk

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.