Skat og moms for bloggere

Bloggere skal betale skat

Vi lever en i Facebook og YouTube verden, hvor digitale løsarbejdere huserer. Det har naturligvis også skattemæssige konsekvenser, både for de som har udgifter, og de som har indtægter.

Når man har udgifter

Er du et firma og bruger influencers, facebook og YouTube til annoncering og markedsføring, så er det en sædvanlig reklameudgift for din virksomhed. Reklameudgifter er, hvis udgiften retter sig mod en ukendt gruppe af personer med henblik på at øge virksomhedens omsætning. Det har man som erhvervsdrivende virksomhed fradrag for. Også hvis man bruger en influencer eller blogger til at sprede sit budskab.

Når man har indtægt som blogger

Så er der den modsatte side af sagen, nemlig bloggere og influencere som har indtægter på websider, facebook og YouTube m.v. Her tænker jeg ikke på hvad Facebook har af indtægter, men dem, som har indtægt som blogger.

Det er bloggere som tjener penge på at blogge om mode eller andet og det kan være gamere, som streamer deres spil og får royalty eller sponsorpenge.

Indtægt som blogger

Indtægter kan være direkte fra affiliatefirmaer, der betaler bloggeren. Det kan være fra selvstændige reklamer eller fra royalty fra YouTube, Twitch m.v. for antal visninger. Den indtægt er skattepligtig. Det kan også være sponsorgaver, f.eks. hvis man får penge fra et bestemt firma, for at bruge deres udstyr.

Men, driver man så erhvervsmæssig virksomhed? Der er svaret: Ikke nødvendigvis.

Indkomsten vil typisk være skattepligtig på samme måde som honorarmodtagere. Det vil sige som f.eks. journalister og foredragsholdere.

Indtægterne – omsætningen om man vil – skal altså med som personlig indkomst på årsopgørelsen og der skal betales AM-bidrag og indkomstskat. Det er enkelt nok.

Hvis indtægterne ikke er oplyst til SKAT af den som udbetaler beløbet, så skal man selv tage indtægten med på selvangivelsen. Honorarer skal oplyses til SKAT af den som giver honoraret, men det kan jo smutte. Ansvaret for at alt er med på selvangivelsen, er dit eget og indtægten skal opgives på oplysningsskemaets rubrik 15.

Hvad så med omkostningerne

Bloggere har også udgifter. Helt elementært køb af en computer, rejseudgifter, måske repræsentation, administrationsudgifter, kørsel osv. Normalt vil man trække udgifterne fra i indtægterne og så betale skat af netto overskuddet. Det kan bloggerne og influencere imidlertid ikke, for bloggerne er ikke selvstændigt erhvervsdrivende i skattemæssige forstand.

Omkostningerne skal gøres op og de kan trækkes fra. Fradragsretten er der, men fradraget skal ske i den personlige indkomst under ”Andre fradrag i personlig indkomst.”  I praksis betyder det, at man skal betale AM-bidrag på 8% af indtægterne, men man får ikke fradrag i AM-bidraget for udgifterne. Udgifterne skal (alle udgifter lagt sammen) skrives i rubrik 29 på oplysningsskemaet.

Det er så den lille ulempe, som bloggere har, fordi SKAT typisk vil anse bloggere for honorarmodtagere og ikke som selvstændige i skattemæssig forstand.

Omvendt: Der kan også være tilfælde, hvor bloggeren har så mange forskellige indtægtskilder, selv har risiko ved sit arbejde, har mange selvstændige udgifter m.v., at der er tale om selvstændig virksomhed. Det betyder at man f.eks. kan bruge virksomhedsordning og spare op i sin virksomhed. Det kommer an på en konkret vurdering.

Gaver

Men, et er indtægter i cool cash, bitcoins eller andet er tæller som gangbart betalingsmiddel. Noget andet er gaver man får, fordi man blogger om et emne. Det er også indtægt som blogger. Det kan være gameren som får en kasse nerf-guns, eller modebloggeren som får der får tøj stillet til rådighed. Det kan også være frirejser, koncertbilletter etc. Det er også indtægt som blogger.

Julegavetid

Gaver er kan også være skattepligtige

De ting har også en værdi. Det er en indtægt og efter sædvanlig praksis skal man medregne tingenes værdi i indkomsten. Til gengæld kan man også trække et tilsvarende beløb fra som udgift. Med andred ord: Indtægt minus udgift = 0 kr.

Med mindre, tingen/rejsen/billetten har en privat værdi for bloggeren (altså anvendes privat). Så skal der nemlig betales skat af tingens værdi. Bruger man kun sin nerf-gun til at lave streaming med eller skrive om, er der typisk ikke skat. Bruger man den privat, så skal man derimod beskattes af værdien.

Det gode råd i den forbindelse er: Hold styr på, hvad du får af ting og sager.

Moms

Moms er en helt andet historie. Blogging er typisk ikke momspligtigt. Men, der kan også være aktiviteter som er momspligtigt, f.eks. hvis man sælger merchandise ellers sender regninger indenlands.

17 Responses to Skat og moms for bloggere

 1. Jesper Svendsen 23/05/2018 at 14:16 #

  Jeg har med interesse læst ovenstående og har i den forbindelse et spørgsmål: Er man som blogger/vlogger i juridisk forstand erhvervsdrivende, hvis man modtager betaling fra firmaer og/eller royalty fra YouTube mv. jf. Lov om Markedsføring §2?

  • Søren Revsbæk 31/05/2018 at 19:20 #

   Hej Jesper. Jeg mener at bloggere hverken er lønmodtagere eller erhvervsdrivende, men derimod honorarmodtagere. Der findes en afgørelse fra 11/8 2016, hvor Skatterådet har afgjort at en blogger konkret ikke er erhvervsdrivende, men derimod honorarmodtager. Der var fordi hun ikke havde selvstændig erhvervsmæssig risiko ved hendes virksomhed.

   Det er jo en konkret afgørelse på en konkret sag, men i praksis så vil mange bloggere være i samme situation, nemlig at der kommer honorarer ind, men at der ikke er nogen reel erhvervsmæssig risiko (feks ikke risiko for at kunden ikke betaler regningen).

   Det betyder jo ikke, at der ikke kan være bloggere som er erhvervsdrivende. Uden at jeg har gennemtænkt det, kan det måske være i situationer, hvor bloggeren er med på investeringer sammen med dem som man blogger om, så man løber en risiko.

   At være honorarmodtager er så ikke det samme som automatisk at være momsfri, så der kan godt komme en momsproblematik,

 2. Carsten 19/06/2018 at 08:50 #

  Vi er ved at starte et fælleskab op omkring bagning, og håber senere at få mindre indtægt ved små videokurser om bagning.
  Vi har i den forbindelse fået et par sponsorer af mel og bageværktøj.
  Det er ikke værdimæssigt de store beløb – måske 2.000,- ialt over 2 mdr. og ingen indtægter.

  Når vi engang kører for alvor regner jeg med sponsorgaver på 20.000,- årligt, og indtægter på 60-70.000,- årligt.
  Vores produkt er jo brød, og det kan vi spise… men ikke det hele, det er alt for meget brød – indtil videre forærer i det væk.

  Hvad vil I råde os til ?

  Skal vi gå igang med at lave noget simpel bogføring af hensyn til dokumentation?
  ps/ vi har et CVR nummer.

  • Søren Revsbæk 19/06/2018 at 18:09 #

   Hej Carsten

   Indledningvist vil jeg sige, at det er altid en god idé at lave en bogføring. Også selvom I ikke er momsregistrerede, for er der overskud så skal der betales skat og er der underskud, så kan man måske trække underskuddet fra. Det afhænger af en afgrænsning mellem hobbyvirksomhed og det man normalt vil kalde rigtig erhvervsmæssig virksomhed, altså en virksomhed, hvor man forventer at tjene penge.

   Sponsorgaverne I har fået er også en indtægt, men sædvanligvis har fysiske varer ikke den store værdi i økonomisk forstand, men mere i det praktiske arbejde. Det er når sponsorindtægterne fra gaver og salg af kurser.

   Til gengæld har I givet omkostninger. Måske til grej, som I selv har købt og givet til el/gas til ovne m.v. Alt bør registreres, så der kan laves et regnskab for det samlede år og så I kan se, hvor meget I selv har skudt ind i virksomheden. Så jeg vil absolut anbefale at lave en bogføring.

   Så kan der være spørgsmål om privat forbrug af brød. Hvis det nu var en købmandsforretning, så ville købmanden skulle beskattes hvert år af et fast beløb for forbrug af købmandsvarer: Kød, fisk, mælk, mel etc. Jeg har ikke undersøgt det nærmere, men hvis I får forsyning af brød og kager via virksomheden, kan det være man skal beregne en lille privat andel. Men, det bør vurderes nærmere, f.eks. når der skal laves regnskab.

   I skal være obs på moms. Måske er I allerede momsregistrerede, men hvis ikke, så hold øje med når indtægterne går over kr. 50.000, eller forventes at gøre det. For, da kan der blive tale om momsregistrering, i hvert fald for kursusindtægternes vedkommende.

 3. Maria 21/11/2018 at 12:15 #

  Hej Søren,
  Tak for et rigtig godt indlæg.

  Hvis jeg som blogger får en fast månedlig indkomst på min blog (9000 kr) via reklamer fra udenlandsk virksomhed (USA), hvordan indberetter jeg så det til SKAT? Jeg er allerede momsregistreret i min enkeltmandsvirksomhed.

  • Søren Revsbæk 21/11/2018 at 13:16 #

   Hej Maria
   Umiddelbart tænker jeg at hvis du har virksomhed i forvejen, så vil man i praksis lade den indtægt fra udlandet i den størrelsesorden indgå som en del af virksomhedens omsætning. Bagved ligger så en vurdering af om det du laver er virksomhedsmæssigt eller honorar, eller hobby. Jeg vil umiddelbart mene at der tale om en form for virksomhedsindkomst, som følger af det andet du laver på din blog, så derfor bør indtægten kunne gå ind i virksomheden. Der kan så også være et spørgsmål om moms. Ikke at du skal betale moms, for det skal du ikke, men om der skal angives på momsangivelsen at du har eksport af ydelser til udland (udenfor EU).

 4. Maria 21/11/2018 at 13:59 #

  Mange tak for hurtigt og grundigt svar, Søren!

 5. Mark 02/12/2018 at 13:51 #

  Hej Særen

  Tak for dit indlæg.

  Jeg har en “YouTube” kanal som lige har krydset 50 000 kroners grænsen (over hobby indkomst). Jeg har derfor bleven Moms Registreret og oprettet et Enkeltmandsvirksomhed.

  Er jeg ikke et “erhvervsmæssig virksomhed”? Jeg er lige ved at skulle købe nyt IT udstyr, og er nu i tvivl om jeg må jeg trække det fra, fra overskuddet? Jeg er også lige ved at købe Dinero til Regnskab, kan det bruges? Jeg er nu helt forvirret.

  Hvem afgøre om jeg er “erhvervsmæssig virksomhed” eller “honorarmodtagere”? (jeg truet at nå jeg har registreret et virksomhed at jeg så er et “Ehvervsmæssig Virksomhed”.

  Et spørgesmål mere, Vores Youtube seere (privat personer) er begyndt at send os Donationer på PayPal en gang imellem. Hvordan skal de bogføres og hvad med Moms (det er privat person i udlandet).

  Håber ovenstående giver mening og jeg ser fre til at læse dit svar.

  • Søren Revsbæk 03/12/2018 at 08:50 #

   Hej Mark

   Det er en interessant problemstilling, men man kan overordnet sige:
   – Hvis du tjener penge på det, så er du erhvervsdrivende og skal beskattes. Så er det ikke hobby.
   – Grænsen på de kr. 50.000 i fht. moms er ikke afgørende for om man er erhvervsdrivende. Det kan du også godt være selvom du er unde kr. 50.000.
   – Donationer er også skattepligtige.
   – Du kan roligt få et regnskabsprogram, for bogføring er en god idé. Jeg vil anbefale dig også at se nærmere på e-conomic. Dinero kan også fungere, men pas på med at tro på, at det “regnskab” man får ud automatisk er rigtigt.

   Det som jeg har brug for at vide lidt mere om, for at kunne svare er, hvad du laver? Er det blogging, eller gaming, eller noget helt andet? Det kan nemlig være afgørende for, om du skal momses eller ej.

   vh
   Søren

 6. Kennith 14/10/2019 at 08:11 #

  Hej tak for en god artikel. Jeg har et spørgsmål som jeg håber du kan svare på. Jeg er ved at lave et par hjemmesider der har til formål at genere reklameindtægter på forskellig vis. Der er ikke nogen tvivl hos mig om at det er en erhvervsmæssig aktivitet og jeg derfor skal køre det som et firma.

  Men hvordan gør jeg med momsen? Jeg skriver jo ikke nogen fakturaer. Jeg laver affiliate aftaler og får så udbetalinger fra affiliatenetværket. Hvordan skal man bogføre det? Jeg antager jeg også skal betale moms af det men hvordan, jeg skriver jo ikke en faktura for min serivce. Skal jeg bare svare 25% moms af alle mine udbetalinger?

  • Søren Revsbæk 15/10/2019 at 20:21 #

   Hej Kennith
   Umiddelbart kan man sige, at om du skriver en faktura + moms, eller du får en afregning fra din kunde som er inclusive moms, så vil resultatet være det samme, nemlig at man skal afregne moms. På den afregning du får, bør momsen være specificeret. Ellers er det 20% af beløbet – af de penge du får ind – som er din salgsmoms. Og, du har så samtidig fradrag for købsmomsen på de udgifter du har. Når det er 20%, er det fordi at regner man et beløb som inclusive moms og skal udregne momsen, så er det 20%. 80 kr. + 25% moms giver kr. 100. Momsen af kr. 100 er derimod: 100 x 20% = 20 kr.
   Om du så skal momses i det hele taget, er en anden sag. Når du bygger hjemmesider og det er i erhvervsmæssigt øjemed, så tænker jeg også umiddelbart, at det er momspligtig aktivitet. Interessant er det, hvordan netværket udbetaler, hvis altså det er hjemmehørende i Danmark. Er der tale om udland, kan det være en anden sag.
   vh/Søren Revsbæk

 7. Jan 16/05/2020 at 17:02 #

  Hej Søren,

  Min datter på 15 år har en “YouTube” kanal hvor hun laver kreative videoer som ses af børn i DK, og hun kommer til at tjene mere en 50.000 kr. pr år.
  Vi har fået en dispensation til oprettelse af Enkeltmandsvirksomhed til hende, således at hun nu er blevet moms registreret og fået eget CVR nummer.

  Hun får udbetalt AdSense(royalty) fra Youtube i Irland som er indenfor EU, og de skriver at der er omvendt betalingspligt vedrørende moms, dvs. de betaler moms.

  Mit spørgsmål er så om hun også skal betale moms af indtægterne eller skrive 0 i moms på momsindberetningen?

  Skal hun ligeledes lave en Faktura til Youtube til hendes regnskab, selvom hun ikke sender nogle faktura til Youtube?

  Mvh. Jan

  • Søren Revsbæk 18/05/2020 at 18:54 #

   Hej Jan
   Umiddelbart mener jeg at hun skal indberette værdien af de penge, som hun får fra Youtube, under rubrik B i momsangivelsen (salg af ydelser til andre EU-lande). Der skal ikke betales moms her i landet og hun skal heller ikke udstede en faktura til Youtube. Men, jeg mener til gengæld at hun skal indberette i EU-salgssystemet (tidligere hed det listesystemet), hvor man skal indberette Youtubes cvr-nummer og indberette, hvor meget der er solgt. vh/Søren Revsbæk

   • Jan Larsen 28/06/2020 at 17:54 #

    Hej Søren,

    Tusinde tak for svaret, og undskyld den sene tilbagemelding.

    Har lige et lille tillægsspørgsmål.

    I EU-salgssystemet, skal beløbet dér skrives i rubrikken: Varer eller Tjenesteydelser ?

    Rigtig god sommer. Mvh. Jan Larsen

    • Søren Revsbæk 28/06/2020 at 18:00 #

     Hej Jan. Jeg tænker vi er i tjenesteydelser, da der ikke er tale om en fysisk vare. vh/Søren Revsbæk

 8. Emilie 27/05/2020 at 19:07 #

  Hej Søren,
  Jeg har en “mindre” instagram profil med 29k følgere og skal lave et samarbejde med et svensk firma der sender mig et par høretelefoner. Det er en gave til gengæld for at jeg poster lidt billeder og historier med høretelefonerne, og jeg får intet for det, udover høretelefonerne.

  Jeg går ud fra at det stadig skal indberettes til SKAT- hvordan dælen gør jeg egentlig det? De har en værdi på ca 887 dkkr.

  Mvh Emilie

  • Søren Revsbæk 27/05/2020 at 20:39 #

   Hej Emilie. Ja, når man som blogger/influencer får gaver, så skal der indberettes en værdi af gaven til Skat. Normalt indberetter man det i rubrik 15 på oplysningsskemaet (selvangivelsen) under “anden personlig indkomst.” Det gælder når man får noget, som man også kan/vil bruge privat. Hvis det man får udelukkende er en ting, som du skal skrive om, men ikke vil bruge privat så er det min opfattelse, at du kan få et tilsvarende beløb i fradrag – og så giver det jo netto 0 kr.

   Men, som udgangspunkt skal værdien af gaver indgå i rubrik 15.
   Nu har du en blog med et pænt antal følgere og får du flere indtægter så husk, at du også kan trække udgifter i forbindelse med bloggen fra. Det sker i rubrik 29.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.