Skattefri kørepenge og rejsegodtgørelse 2019

Skattefri kørepenge 2019

Statens satser for udbetaling af skattefri kørepenge er sat op fra kr. 3,54 i 2018, til kr. 3,56 pr. km. i 2019 for kørsel op til 20.000 km. årligt.

For kørsel ud over 20.000 km. årligt, er taksten reguleret op fra kr. 1,94 til kr. 1,98 pr. km.

Det er jo dog en stigning, men heller ikke noget, der rykker det helt vilde.

Taksten for skattefri kørepenge kan bruges, når man som ansat får kører for arbejdsgiveren. Taksten kan også anvendes, hvis man driver enkeltmandsvirksomhed og låner sin bil ud til virksomheden i virksomhedsordningen. Så kan man få et beløb svarende til antal kilometer x taksten udbetalt fra virksomheden.

Kører man Bugatti, så er skattefri kørepenge nok lige i underkanten til at dække bilens drift.

Check også “blandet bil”

Hvis man driver virksomhed som enkeltmandsvirksomhed, bør man dog altid lige regne på, om skattefri kørepenge, eller “blandet bil” (at man trækker en faktisk andel af udgifterne fra i virksomheden) er bedst. Desto dyrere bil, desto mere fordelagtigt bliver det, som regel, at trække faktiske udgifter fra i stedet for.

Hovedaktionærer

Hvis man er hovedaktionær i sit eget selskab, skal man lige huske, at der også skal være en løn. Man kan ikke få skattefri kørepenge, hvis man ikke også får en eller anden løn. Får man ikke løn, så bliver skattefri kørepenge til skattepligtige kørepenge og det er øv. Bemærk også, at skal man have refusion for kørsel fra et selskab, kan man ikke bare få en 200 kr. seddel til benzinen. Pengene skal udbetales som kørepenge indenfor spillerummet kr. 1,98 – 3,56 pr. kilometer. Ellers er det ikke længere skattefrit.

Cykel giver 53 øre pr. kilometer

Cykel

Og, så er der lige den eksotiske takst: Kører du på egen cykel, knallert eller scooter for virksomheden, så kan du også i 2019 få 53 øre (ja, det er 53 øre) pr. kilometer. Og det gælder uanset om du kører på en gammel havelåge, eller en iron-man cykel til 35.000 kr.

 

 

Skattefri rejsegodtgørelse 2019 (også kaldet “diæter”)

“At rejse er at leve” sagde H. C. Andersen og på rejsefronten er der også reguleret lidt. Taksten for godtgørelse af rejseudgifter uden regning, er ændret således:

Kost, pr. døgn fra kr. 498,00 i 2018 til kr. 509,00 i 2019.

Logi, pr. døgn fra kr. 214,00 i 2018 til kr. 219,00 i 2019.

25% godtgørelsen pr. døgn fra kr. 124,50 til kr. 127,25.

Så også her en lille stigning.

Når man taler skattefri rejsegodtgørelse, så er det de beløb, som man kan få udbetalt uden bilag, altså som et standardbeløb. Ofte vil det være mere fordelagtigt for virksomheden, at trække fra de konkrete udgifter fra. Man får f.eks. ikke meget overnatning for 219,00 kr. i døgnet, hvis man skal betale for det, men overnatter man privat, er de 219 kr. jo også værd at tage med.

25% beløbet, kan medarbejdere få udbetalt til småfornødenheder uanset. En “småfornødendhed” er f.eks.: En kop kaffe, en banan eller en sandwich under vejs på rejsen.

Husk tilstødende rejsetimer

Det gælder, at man skal være på rejse mere end 24 timer for at få beløbet og at man skal overnatte udenfor hjemmet. Har man rejst mere end 24 timer, skal man til gengæld huske også at få taksten (1/24) for hver af de tilstødende rejsetimer også.

Skattefri rejsegodtgørelse kan trækkes fra på selvangivelsen, i det omfang arbejdsgiveren ikke udbetaler beløbet. Skatteværdien af fradraget er dog kun ca. 27% af beløbet, så det er væsentligt bedre at få udbetalt beløbet skattefri fra arbejdsgiveren.

Kontrol

Det gælder uændret, at det er arbejdsgiverens pligt at kontrollere, at skattefri kørepenge og skattefri rejsegodtgørelse udbetales korrekt. Altså at der f.eks. er en kørebog som dokumenterer kørslen og at medarbejderen laver en rejseafregning, der dokumenterer, at der rejst.

Apropos rejseafregning, så kan jeg anbefale Anette Sands rejseafregningsskema, som findes er i en glimrende exceludgave. Man kan tilføje skemaet en længere beskrivelse af rejsen, hvis der er behov for det.

Hvem bestemmer i grunden taksterne

Ja, det gør Skatterådet, på baggrund af en vurdering af, hvordan omkostningerne til transportudgifter og rejseudgifter ændrer sig fra år til år. Det er jo ikke det samme som, at taksterne passer lige præcis på din virksomhed, men vil man anvende de skattefri satser, så er det vilkårene. Ellers kan man altid fratrække de faktiske udgifter, dokumenteret ved regninger i stedet for.

 

 

, , ,

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.