Moms- og skattetjek af regnskabet

Hvad er moms- og skattetjek

For tiden kører SKAT på forskellige medier en annoncekampagne for det man kalder moms- og skattetjek.

Moms- og skattetjek er en version af de erklæringer, som en revisor kan skrive på skatteregnskabet. I virkeligheden er det en version af en assistanceerklæring, bortset fra, at i moms- og skattetjek skriver revisor under på, at der er foretaget nogle forskellige konkrete arbejder.

Det bliver set efter

Erklæring om moms- og skattetjek

Erklæring om moms- og skattetjek

Det som bliver checkket, er nogle konkrete ting. Der er ikke tale om en revision eller en gennemgang af regnskab og bogføring.

Revisor laver check af nogle konkrete emner, som SKAT vælger ud. Det vil typisk være emner, hvor SKAT har erfaring med at der er fejl og mangler i regnskaberne.

Det er :

  • Tjek af virksomhedens grundlæggende oplysninger. Revisor påser, i samarbejde med virksomheden, at oplysninger i offentlige registreringer er korrekte.
  • Tjek af regnskab og afstemninger. Revisor gennemgår eventuelle erklæringer om regnskabsmæssige forhold, påser, at virksomheden har foretaget afstemninger, og undersøger, om der er øvrige oplysninger, der er relevante ift. virksomhedens regnskab.
  • Tjek af momsforhold. Revisor gennemgår blandt andet oplysninger om virksomhedens momsforhold, herunder virksomhedens momsindberetninger og -fradrag.
  • Tjek af evt. sammenfald mellem virksomheds- og privatøkonomi. Revisor gennemgår, om der er sammenfald mellem virksomheds- og privatøkonomi, særligt ift. udgifter, transaktioner, biler og bolig.

Moms- og skattetjek fokuserer således på at der afregnes korrekt overfor det offentlige og at man ikke trækker private udgifter fra i virksomheden.

Til gengæld får virksomheden

Det koster naturligvis noget, at få et moms- og skattetjek af sit regnskab. Dels skal virksomheden selv bruge tid og dels koster det nogle timer hos revisor. De kan være godt givet ud, fordi man får mere styr på regnskabet, men derudover får man nogle fordele hos SKAT.

Det som SKAT “leverer” til gengæld er:

Hotline til særlig afdeling hos skatteforvaltningen.
Fast track-ordning ved henvendelser til skatteforvaltningen og gennemsigtighed ved skattemyndighedernes sagsbehandling.
Proaktiv indsats fra skatteforvaltningens side inden udsendelse af første foreløbige fastsættelse eller første rykker.
Mulighed for, at virksomheden offentligt kan vise, at de deltager i ordningen.Mulighed for, at skatteforvaltningen telefonisk forklarer et forslag til afgørelse, inden der træffes endelig afgørelse.
Fremskyndet sagsbehandling ved ligning.

Så, man får ikke rabat på skatten, men man kommer lidt frem i køen. Det kan man så have sine meninger om, men sådan er det.

Hvad skal virksomheden gøre

Konkret skal man tilmelde sig moms- og skattetjek, hvilket der findes særlige blanketter til. Og, man skal aftale det med sin revisor naturligvis. Der er mere info på SKATs infoside om vilkårene.

Regnskabsåret 2018 er det første år, man kan lave moms- og skattetjek.

Hos Revsbæk Revision står vi naturligvis til rådighed for moms- og skattetjek, hvis du ønsker det.

 

 

 

 

, , ,

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.