Skat og moms for bloggere

Bloggere skal betale skat

Vi lever en i Facebook og YouTube verden, hvor bloggere huserer. Det har naturligvis også skattemæssige konsekvenser, både for de som har udgifter, og de som har indtægter.

Når man har udgifter

Bruger man Facebook og YouTube til annoncering og markedsføring, så er det en sædvanlig reklameudgift. Hvis udgiften retter sig mod en ukendt gruppe af personer med henblik på at øge vores omsætning, så er det reklame og det har en erhvervsdrivende virksomhed fradrag for.

Når man har indtægter

Så er der den modsatte sige, nemlig bloggere som har indtægter på Facebook og YouTube m.v. Her tænker jeg ikke på hvad Facebook har af indtægter, men dem som har indtægter ved at blogge.

Det er bloggere som tjener penge på at blogge og vloggere. Det kan være gamere som blogger om gaming, nogle der blogger om mode eller bare nogle der blogger og tjener penge på det.

Indtægt fra blogging

Indtægter kan være direkte fra firmaer, der betaler bloggeren eller fra royalty fra YouTube m.v. for antal visninger. Den indtægt er skattepligtig. Men, driver man så erhvervsmæssig virksomhed? Der er svaret nej.

Indkomsten er skattepligtig på samme måde som honorarmodtagere. Det vil sige som journalister og foredragsholdere.

Indtægterne – omsætning om man vil – skal altså med som personlig indkomst og der skal betales AM-bidrag og indkomstskat. Det er enkelt nok.

Hvis indtægterne ikke er oplyst til SKAT af den som udbetaler beløbet, så skal man selv tage indtægten med på selvangivelsen. Honorarer skal oplyses til SKAT af den som giver honoraret, men det kan jo smutte.

Hvad så med omkostningerne

Bloggere har også udgifter. Helt elementært køb af en computer, rejseudgifter, måske repræsentation, administrationsudgifter osv. Normalt vil man trække udgifterne fra i indtægterne og så betale skat af overskuddet. Det kan bloggerne imidlertid ikke, for bloggerne er ikke selvstændigt erhvervsdrivende i skattemæssige forstand.

Omkostningerne skal gøres op og de kan trækkes fra. Fradragsretten er der, men fradraget skal ske i den personlige indkomst under ”Andre fradrag i personlig indkomst.”  I praksis betyder det, at man skal betale AM-bidrag på 8% af indtægterne, men man får ikke fradrag i AM-bidraget for udgifterne.

Det er så den lille ulempe som bloggere har, fordi SKAT anser dem for honorarmodtagere og ikke som selvstændige i skattemæssig forstand.

Gaver

Men, et er indtægter i cool cash, bitcoins eller andet er tæller som gangbart betalingsmiddel. Noget andet er gaver man får, fordi man blogger om et emne. Det kan være gameren som får en kasse nerf-guns, eller modebloggeren som får der får tøj stillet til rådighed. Det kan også være frirejser, koncertbilletter etc.

De ting har også en værdi som indtægt og efter sædvanlig praksis skal man medregne tingenes værdi i indkomsten. Til gengæld kan man også trække et tilsvarende beløb fra som udgift. Med mindre, tingen/rejsen/billetten har en privat værdi for bloggeren (altså anvendes privat).

Moms

Moms er der ikke noget af, for SKAT har også afgjort at der ikke skal betales moms (og dermed heller ikke er fradrag for moms).

4 Responses to Skat og moms for bloggere

 1. Jesper Svendsen 23/05/2018 at 14:16 #

  Jeg har med interesse læst ovenstående og har i den forbindelse et spørgsmål: Er man som blogger/vlogger i juridisk forstand erhvervsdrivende, hvis man modtager betaling fra firmaer og/eller royalty fra YouTube mv. jf. Lov om Markedsføring §2?

  • Søren Revsbæk 31/05/2018 at 19:20 #

   Hej Jesper. Jeg mener at bloggere hverken er lønmodtagere eller erhvervsdrivende, men derimod honorarmodtagere. Der findes en afgørelse fra 11/8 2016, hvor Skatterådet har afgjort at en blogger konkret ikke er erhvervsdrivende, men derimod honorarmodtager. Der var fordi hun ikke havde selvstændig erhvervsmæssig risiko ved hendes virksomhed.

   Det er jo en konkret afgørelse på en konkret sag, men i praksis så vil mange bloggere være i samme situation, nemlig at der kommer honorarer ind, men at der ikke er nogen reel erhvervsmæssig risiko (feks ikke risiko for at kunden ikke betaler regningen).

   Det betyder jo ikke, at der ikke kan være bloggere som er erhvervsdrivende. Uden at jeg har gennemtænkt det, kan det måske være i situationer, hvor bloggeren er med på investeringer sammen med dem som man blogger om, så man løber en risiko.

   At være honorarmodtager er så ikke det samme som automatisk at være momsfri, så der kan godt komme en momsproblematik,

 2. Carsten 19/06/2018 at 08:50 #

  Vi er ved at starte et fælleskab op omkring bagning, og håber senere at få mindre indtægt ved små videokurser om bagning.
  Vi har i den forbindelse fået et par sponsorer af mel og bageværktøj.
  Det er ikke værdimæssigt de store beløb – måske 2.000,- ialt over 2 mdr. og ingen indtægter.

  Når vi engang kører for alvor regner jeg med sponsorgaver på 20.000,- årligt, og indtægter på 60-70.000,- årligt.
  Vores produkt er jo brød, og det kan vi spise… men ikke det hele, det er alt for meget brød – indtil videre forærer i det væk.

  Hvad vil I råde os til ?

  Skal vi gå igang med at lave noget simpel bogføring af hensyn til dokumentation?
  ps/ vi har et CVR nummer.

  • Søren Revsbæk 19/06/2018 at 18:09 #

   Hej Carsten

   Indledningvist vil jeg sige, at det er altid en god idé at lave en bogføring. Også selvom I ikke er momsregistrerede, for er der overskud så skal der betales skat og er der underskud, så kan man måske trække underskuddet fra. Det afhænger af en afgrænsning mellem hobbyvirksomhed og det man normalt vil kalde rigtig erhvervsmæssig virksomhed, altså en virksomhed, hvor man forventer at tjene penge.

   Sponsorgaverne I har fået er også en indtægt, men sædvanligvis har fysiske varer ikke den store værdi i økonomisk forstand, men mere i det praktiske arbejde. Det er når sponsorindtægterne fra gaver og salg af kurser.

   Til gengæld har I givet omkostninger. Måske til grej, som I selv har købt og givet til el/gas til ovne m.v. Alt bør registreres, så der kan laves et regnskab for det samlede år og så I kan se, hvor meget I selv har skudt ind i virksomheden. Så jeg vil absolut anbefale at lave en bogføring.

   Så kan der være spørgsmål om privat forbrug af brød. Hvis det nu var en købmandsforretning, så ville købmanden skulle beskattes hvert år af et fast beløb for forbrug af købmandsvarer: Kød, fisk, mælk, mel etc. Jeg har ikke undersøgt det nærmere, men hvis I får forsyning af brød og kager via virksomheden, kan det være man skal beregne en lille privat andel. Men, det bør vurderes nærmere, f.eks. når der skal laves regnskab.

   I skal være obs på moms. Måske er I allerede momsregistrerede, men hvis ikke, så hold øje med når indtægterne går over kr. 50.000, eller forventes at gøre det. For, da kan der blive tale om momsregistrering, i hvert fald for kursusindtægternes vedkommende.

Skriv et svar