Undgå skattesmæk ved skattefri virksomhedsomdannelse

Hvis du vil skifte fra enkeltmandsvirksomhed til selskab?

Skattefri virksomhedsomdannelse kan være løsningen, hvis man vil undgå en hård beskatning, når man går fra selvstændig virksomhed til selskab.

Mange har en idé om, at man stille og roligt kan afvikle sin personlige virksomhed ved at lægge arbejderne over i et selskab, man har stiftet til formålet. Det kan imidlertid være en farlig vej, for det kan koste en uventet skatteregning.

Når man går fra at drive sin forretning som enkeltmandsvirksomhed til at drive virksomhed i selskabsform, er der teknisk set tale om et salg: Du overdrager din virksomhed til et ApS eller A/S, ligesom hvis du havde solgt virksomheden til en helt fremmed. Man får godt nok ikke nogen penge i hånden, men der er stadig tale om et salg. Uanset om man gør det på een gang, eller over en periode, f.eks. efterhånden som kontrakter fornys.

Skat af penge, man ikke har tjent

Hvis man omdanner fra enkeltmandsvirksomhed til selskab i løbet af et regnskabsår, vil man derfor risikere at SKAT kræver at man skal beskattes af salget; og hvad er der så at beskatte? Ja, der er typisk noget inventar som måske er afskrevet, eller måske værdi af indretning af lokaler og nøglepenge og værdien i handel og vandel er højere, end den værdi som tingene er afskrevet ned til. Men, der kan også være goodwill.

I hverdagen tænker vi nok ikke meget over, om vores virksomhed har goodwill, men det har den jo i langt de fleste tilfælde. Til eksempel har vi måske et kundekartotek som er noget værd, noget knowhow eller virksomheden har (forhåbentligt) vist overskud de seneste år så også der er der en værdi i det.

Disse værdier skal man beskattes af, ligesom hvis man havde solgt virksomheden til en fremmed. Den eneste forskel er, at her får man kun lov at betale skatten, der kommer ikke nogen salgsindtægt ind samtidigt.

Skattefri virksomhedsomdannelse: Skatten udskydes

For at undgå det, kan man omdanne sin virksomhed skattefrit efter Lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Tricket er, at omdanne sin virksomhed fra enkeltmandsvirksomhed til selskab pr. 1. januar, så det følger kalenderåret.

I en skattefri virksomhedsomdannelse, skal man stadig beregne om der er værdi af goodwill eller tjent på inventaret m.v., men man skal ikke betale skatten her og nu. Skatten skal først betales, den dag man sælger anpartere i sit selskab og det er normalt fordelagtigt for de fleste – og ofte langt ude i fremtiden.

Også efter virksomhedsordningen

Også, hvis man bruger virksomhedsordning kan skattefri virksomhedsomdannelse være en god idé, f.eks. hvis der er meget opsparet overskud som ellers skal efterbeskattes. Så bliver det overskud “kapslet inde” i selskabet også selvom man holder op med at drive virksomhed, for et selskab er jo per definition altid erhvervsdrivende.

Om det er en god idé afhænger helt af, hvordan økonomien ser ud i den virksomhed som skal omdannes til et selskab. Men, en tommelfingerregel kan være: Er der værdier i form af goodwill, er inventar m.v. nedskrevet til langt under den reelle værdi m.v., så bør man overveje at se på skattefri virksomhedsomdannelse.

Det koster naturligvis lidt og man skal have rådgivere med inde over, men det opvejes nemt af en stor skattebesparelse.

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.