Virksomhedsordningen, del 1

 Virksomhedsordningen, fuld værdi af renteudgifter

Hvad kan man bruge virksomhedsordningen til? For mange er der i hovedsagen tre gode grunde:

1. At få fuld skatteværdi af renteudgifter.

2. At opspare virksomhedens overskud til 22% skat a/conto.

3. At få lavere beskatning af sin investering i virksomheden (et kapitalafkast)

Et vigtigt formål for mange selvstændige, er at få fuld værdi af renteudgifterne. Hvis man som selvstændig har høje renteudgifter, er det vigtigt at få trukket renterne fra i virksomhedens overskud, før man skal betales skat.

Men, hvis ikke man gør noget, så har renteudgifter kun en skatteværdi på ca. 28%, uanset om det er renter fra virksomheden eller private renteudgifter.

Har man derimod overskud, skal man betale op til ca. 56% i skat af overskuddet, vel at mærke: Overskuddet før renter. Har man samtidig et højt driftsresultat, men samtidig en stor eller dyr fianciering og dermed høje renteudgifter, bliver skatten skævvredet.

Det kan være en virksomhed med 500.000 kr. i overskud og 500.000 kr. i renteudgifter. Altså reelt et nul i resultat. Men, skatten af overskuddet er (rundt regnet) 280.000, medens skatteværdien af renteudgifterne kun er 165.000 kr. Nettoskat kr. 115.000 kr.

Bruger man virksomhedsordningen skal man kun beskattes af nettooverskuddet efter renter. I dette tilfælde nul kroner. Det giver en skat på 0 kr.  Altså betydeligt mindre, med nøjagtig de samme tal.

Forældrekøb

Derfor er virksomhedsordningen også en god idé for folk med forældrekøbslejligheder. Ofte giver en sådan lejlighed direkte et minus efter renter og det underskud kan altså trækkes fra i anden indkomst. Det mildner trods alt lidt i den samlede udgift – også selvom man skal lave et lille regnskab i den forbindelse. Der skal opstilles et lille regnskab for forældrekøb, hviket revisor naturligvis kan hjælpe med.

Har man høje renteudgifter, f.eks. på grund af store investeringer, så kan virksomhedsordningen være attraktiv – også selvom man ikke benytter ordningens andre muligheder for opsparing m.v.

(Regneeksempler er forenklede)

, , , , , , ,

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.