Arkiv | Øvrige emner

Skattefri kørepenge og rejsegodtgørelse 2019

Skattefri kørepenge 2019 Statens satser for udbetaling af skattefri kørepenge er sat op fra kr. 3,54 i 2018, til kr. 3,56 pr. km. i 2019 for kørsel op til 20.000 km. årligt. For kørsel ud over 20.000 km. årligt, er taksten reguleret op fra kr. 1,94 til kr. 1,98 pr. km. Det er jo dog […]

Kan revision betale sig?

Kan revision betale sig? Når man spørger kan revision betale sig, så vil vi revisorer som udgangspunkt nok vil svare “ja”, i hvert fald, hvis man har et lidt større regnskab. Jeg har her på siderne, skrevet flere indlæg om, hvad revisor kan hjælpe med, udover at opstille regnskaber. Det er bl.a. at give regnskabet […]

Kontant betaling på 8.000 kr. skal indberettes

Kontant betaling skal indberettes til SKAT Staten kan ikke lide kontanter. Derfor har Staten indført to regler, vi er nødt til at huske, nemlig både et forbud mod at modtage kontant betaling for beløb over 50.000 kr. og en regel om indberetning af kontant betaling over 8.000 kr. Baggrunden for det er et ønske om […]

Skattefri penge til frivillige

Skattefri penge til frivillige Reglerne lever måske et lidt upåagtet liv, men hvis man er ulønnet bestyrelsesmedlem – og det er der jo mange som er i foreningsDanmark – så kan man få visse skattefri godtgørelser. Hvem kan få skattefri penge Skattefri penge til frivillige gælder f.eks. bestyrelsesmedlemmer, som udfører et ulønnet frivilligt arbejde, men […]

Fradrag for fødselsdag eller jubilæum?

Hvilke udgifter til fødselsdag eller jubilæum kan trækkes fra? Kan fødselsdagen trækkes fra? Som selvstændig er der ret stramme regler for, hvad man kan trække fra i skat, når det gælder virksomhedens udgifter til at fejre indehaveren. Jeg får med mellemrum spørgsmål om det, for ofte vil man jo gerne lave en reception i anledning […]